Softwareontwikkelaars

developers_code

TYGRON VOOR SOFTWAREONTWIKKELAARS

Het Tygron Platform biedt door de werkwijze met open standaarden en de API
legio mogelijkhedenvoor ontwikkelaars om eigen intelligentie toe te voegen.

Het platform heeft een goed gedocumenteerde API. Via de API kunnen bijvoorbeeld sensoren en real-time datastromen worden gekoppeld, maar ook rekenmodellen, visualisatiemogelijkheden (VR/AR) en toepassingen van andere aanbieders.
Tygron ondersteunt open standaarden. Hierdoor is het erg geschikt om snel verschillende toepassingen te creëren.

Het platform is gekoppeld aan een steeds verder ontwikkelde supercomputer,
waarin data kan worden beheerd, geanalyseerd en gevisualiseerd.

Een selectie van Tygron Platform gebruikers.