Provincies

provincies

TYGRON VOOR PROVINCIES

Provincies in Nederland zetten het Tygron Platform in voor verschillende onderdelen van de beleidscyclus; van visievorming tot planvorming en participatieprocessen. Voorbeelden zijn de omgevingsvisie, PRIP-sessies en Regionale Energie Strategieen.

Een selectie van Tygron Platform gebruikers.