banner9

TYGRON GEODESIGN PLATFORM

VRAAG INFORMATIE AAN

PRODUCT

Het Tygron Geodesign Platform is multifunctionele software, geschikt om snel en accuraat uiteenlopende geografische vraagstukken en hun onderlinge samenhang met andere thema’s (energie, water, verkeer, luchtkwaliteit, etc) inzichtelijk te maken.

Het Tygron Platform is integraal, het werkt met alle bestaande softwarepakketten op dit gebied en fungeert als een centrale hub waarin alle data wordt verzameld en verwerkt.

Het Tygron Platform is project-based. De projecten ondersteunen ingrepen en processen, door data en rekenmodellen inzichtelijk te maken. Voor uw project kunt u data inladen en gebruik maken van de rekenkracht van het Tygron Platform.

Aan uw project kunt u voor de duur van de licentie:

● Data toevoegen
● Onbeperkt editen, met meerdere mensen tegelijk
● Onbeperkt scenario’s testen
● Onbeperkt delen via de 3D en 2D viewer

Is uw project afgelopen, dan verwijdert u uw project en krijgt u ruimte voor een nieuw project.

Momenteel kunt u projecten van maximaal 30x30km aanmaken. We zijn continu bezig met het uitbreiden van de rekenkracht, zodat u ook bij grote gebieden snelle berekeningen kunt uitvoeren.

Aantal voordelen

● Continu onderhoud van de software, waarbij functionaliteiten uitbreiden
● Alle functionaliteiten beschikbaar voor elke gebruiker
● Community van gebruikers

FEATURES

Domein beheer

 • Zelf bepalen wie gebruikt maakt van het domein.
 • Voor duur van licentie, onbeperkt aantal gebruikers toevoegen aan uw domein.
 • Eigen domein op het Tygron Platform
 • Per project instellen wie ermee kan werken

Project beheer

 • Project aanmaken
 • Editen project. Voor de duur van de licentie, oneindig editen.
 • Editen project, met meerdere gebruikers tegelijk werken aan project.
 • Delen project, voor duur van licentie, oneindig delen via 2D en 3D.
 • Versie beheer

Supercomputer. Toegang tot rekenkracht.

 • Een eigengebouwde supercomputer in de cloud
 • Draait op een cluster van GPU’s

3D model opgebouwd uit open data bronnen waaronder basisregistraties

 • Accuraat en gebruik makend van basis data
 • Opgebouwd in enkele minuten

2D viewer

 • 2D viewer voor makkelijk delen van project en data met anderen
 • Deel uw project in 2D, als een website
 • Als Geo-viewer, maar ook als interactief
 • Creëer uw eigen opmaak in HTML en CSS
 • Geen licentie nodig voor toegang tot 2D-viewer
 • Zelf bepalen wie wel/niet toegang heeft tot de 2D-viewer

CBS data

 • Statistische gegevens van CBS standaard beschikbaar om inzicht te krijgen in een buurt

Inzicht in omgeving op basis van rekenmodellen:

 • Tygron Platform beschikt over een groeiend aantal rekenmodellen.
 • Hittestress (naar een model van Unesco IHE
 • Luchtkwaliteit (gebaseerd op SRM 1)
 • Wateroverlast (Zie benchmark)
 • Geluidsoverlast (gebaseerd op SRM 1)
 • Leefbaarheid (gebaseerd op VROM leefbaarometer)
 • Wizards die je begeleiden met het instellen van de (geavanceerde) rekenmodellen
 • Standaard indicatoren

Toevoegen data

 • Beveiligd
 • Importeren van eigen data via WFS,WMS, GeoJSON en GeoTIFF.
 • exporteren van data als GeoJSON en GeoTIFF

Bestemmingsplan

 • Standaard ingeladen bestemmingsplan + regels van ruimtelijkeplannen.nl

Zelf rekenmodellen toevoegen

 • API voor dev.licentie
 • Via TQL zelf modellen toevoegen. Toegevoegde rekenmodellen blijven eigendom van licentienemer.
 • Zelf creëren van rekenmodellen en daarop kunnen toetsen

Customizable interface

 • Customizable inhoud van panelen en pop-ups met behulp van Javascript, HTML, CSS

Filmpjes

 • Makkelijk filmpjes maken van een project vanuit verschillende camerastandpunten met tekst/animaties

Multiplayer sessie

 • Maken van een multiplayer sessie.
 • Stel doelen in voor zelf te definiëren aantal stakeholders
 • Doelen kunnen behaald worden door het bouwen/slopen van bepaalde elementen
 • Creëer interventies in de sessie
 • Zelf in te stellen moeilijkheidsgraad

* Deze licentie is uitsluitend beschikbaar voor instellingen met educatie-doeleinden, zoals Universiteiten en Hogescholen. Als tegenprestatie voor het zonder kosten ter beschikking stellen van een licentie voor het gebruik van het platform en de software, verwacht Tygron dat studenten een actieve bijdrage leveren aan de Community. Tygron en de instelling zullen hiertoe aanvullende voorwaarden overeenkomen.

Disclaimer: aan de waardes in deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend