Over Tygron

Header_home3_2020

OVER TYGRON

Situatie

Naar verwachting woont in 2050 70% van de wereldbevolking in steden. Dit vraagt om enorme ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, woningbouw, leefbaarheid, energievoorziening en veiligheid. En dat terwijl de complexiteit steeds groter wordt, de ruimte is beperkt bijvoorbeeld door klimaatverandering. De huidige manier van werken van overheden, engineers en designers kan onvoldoende omgaan met de grote uitdagingen van de komende 30 jaar.

Ontwerpprocessen verlopen stapsgewijs en gefragmenteerd, alternatieven belanden in stapels rapporten. Inzicht in de groeiende complexiteit en integraliteit van de opgaves ontbreekt waardoor ontwerpen niet passend zijn voor de gestelde uitdagingen. Dit zorgt voor sub-optimale oplossingen, desinvesteringen en onrust. De samenleving wordt steeds assertiever en vraagt hogere doelmatigheid, instantane democratisering van processen en ‘accountablility’.

Het Tygron Geodesign Platfrom

Het Tygron Geodesign Platform is een robuuste, open infrastructuur, ontworpen om werkprocessen radicaal anders en beter in te richten. Complexe projecten gaan automatisch over grote hoeveelheden data, die vaak in verschillende formaten en locaties beschikbaar zijn. Het platform maakt het geautomatiseerd verwerken, analyseren en visualiseren van grote hoeveelheden ruimtelijke data tot overzichtelijke handelingen. High Performance Supercomputing maakt het mogelijk om ontwerpen instantaan en integraal door te rekenen, te optimaleren en te visualiseren.

Het platform is daarmee een praktische ondersteuning voor ingenieurs, overheden, planners en ontwerpers. Het helpt organisaties snelle en weloverwogen beslissingen te maken bij belangrijke vraagstukken als overstroming, droogte, hitte, energie, woningbouw, infrastructuur, leefbaarheid en economie.
Informatie is altijd beschikbaar, waar en wanneer men maar wil. De gebruiker kan verschillende scenario’s verkennen, plannen beoordelen en belanghebbende betrekken gedurende elke fase van het project. De huidige en geplande situatie is daarom ten alle tijden integraal inzichtelijk en kan worden gevisualiseerd in een realistische 3D interface of in 2D voor mobile devices, websites en dashboards.

Privacy

Tygron hecht grote waarde aan de bescherming van de gegevens en de privacy van de gebruiker. Gegevens, data, intelligentie en analyses toegevoegd door de gebruikers zijn ten alle tijden eigendom van de gebruiker, nooit van Tygron. Per project kan worden bepaald wie toegang krijgt tot data en informatie.

De oplossing wordt volledig in Nederland ontwikkeld, draait op Nederlandse bodem en valt onder Nederlandse (en daarmee Europese) wetgeving. Onze hoge standaarden voor security en privacy zijn de reden dat partijen grote vertrouwen hebben om data en applicaties te koppelen aan onze infrastructuur. In het verleden hebben wij verschillende audits op deze gebieden met vlag en wimpel doorstaan.

Tygron ontwikkelt sinds 2005 het Geodesign Platform samen met een snel groeiende community van gebruikers. Tygron is een spin-off van de Technische Universiteit Delft en richt zich op het door ontwikkelen, beheren en onderhouden van het online cloud-platform. Daarnaast levert Tygron support en aanvullende diensten als training en ondersteuning bij de implementatie van het platform bij verschillende organisaties.

Scale

Vanaf 2005 ontwikkeld door Tygron. Sinds 2014 continue online, 24/7.

  • Meer dan 10.000 projecten in 15 landen.
  • Constante ontwikkeling cyclus met jaarlijkse releases.
  • Continue support en onderhoud.

Roadmap

Het Tygron Platform is constant in ontwikkeling in samenspraak met de community. Onze focus ligt op:

  • Vergroten van rekenkracht voor data en rekenmodellen.
  • Ontwikkeling van functionaliteiten en rekenmodellen.
  • Gebruikers feedback verwerken.

i-Veiligheid

Tygron neemt uw privacy, eigendomsrechten en de beveiliging zeer serieus.

  • Privacy by default.
  • Uw data en algoritmes zijn en blijven uw eigendom.
  • Alle dataverkeer is encrypted.
  • Lees alles over onze i-Veiligheid op https://tygron.com/nl/i-veiligheid/