gemeenten_banner

Tygron toetst toekomstvisie gemeente Noordwijk

Lees het hele artikel

Wat moet de gemeente nog doen voordat de Omgevingswet in 2021 in werking treedt?

Lees alles over Tygron voor gemeenten

Belangrijke thema’s

Tygron Geodesign Platform voor Gemeenten

Gemeenten krijgen de komende jaren onder meer te maken met de invoering van de Omgevingswet, energietransitie, stresstesten en stedenbouwkundige plannen. Alle belanghebbenden in dit soort projecten hebben grote behoefte aan betrouwbare informatie. Informatie over de huidige en toekomstige situatie, verzameld op grond van wetenschappelijk getoetste methoden en gepresenteerd op een heldere manier.

Het Tygron Geodesign Platform is ontworpen om specifiek dat te doen en zo bij te dragen tot weloverwogen, breed gedragen beslissingen in de ruimtelijke ordening.

Dus wat uw probleem of vraagstuk ook is, toets het met het multifunctionele softwarepakket Tygron Platform. De scenario’s worden razendsnel doorgerekend aan de hand van geverifieerde rekenmodellen en geven daardoor voldoende tijd voor diepgaande analyse van de oplossingen en iteraties. De informatie is voor iedereen beschikbaar en overzichtelijk gepresenteerd in een accurate 3D kaart van het gebied. Het Tygron Platform is hiermee het ideale instrument voor het bereiken van consensus en dus resultaat.

 • Projectgericht werken

  • Alle data en regels van een project in een model
  • Online, altijd beschikbaar
  • Samenwerken met onbeperkt aantal mensen per project
 • Toekomstige plannen doorvoeren en toetsen op

  • Kosten & Baten
  • Effecten op elk denkbaar gebied
  • Haalbaarheid
 • Vroegtijdig oplossingen kunnen verkennen

  • Externe stakeholders betrekken bij het proces
  • Itereren, consensus verkennen
  • Resultaten in 3D, inzichtelijk voor iedereen

Deze gemeenten werken al met het Tygron Geodesign Platform.

Den Haag

De gemeente Den Haag werkt aan een Dynamisch 3D model van de gemeente. Om hier naartoe te werken wil de gemeente Den Haag, in samenwerking met andere gemeenten en het bedrijfsleven, verschillende pilots starten. Het Tygron Geodesign Platform heeft al een eerste aanzet gedaan.

Noordwijk

Noordwijk loopt voorop op veel gemeentes omdat zij al een visie hebben opgesteld in het kader van de Omgevingswet. In een botsproef worden thema’s uit de Omgevingsvisie getoetst aan reële casussen. Het doel is toetsen of de beoogde visie daadwerkelijk werkt zodra de Omgevingswet is ingegaan. De gemeente Noordwijk heeft Tygron gevraagd om deze botsproeven te doen.

New York

WXY architecture + urban design used Tygron Geodesign Platform for their Gowanus Canal-Newtown Creek surge barrier project to obtain live intelligence on the impacts of different flood-protection scenarios. The Platform synthesises flood-map data, flood-protection intervention location data, and land-use data to inform users of how many residents and jobs are protected by a given scheme.