Features 2021

features

FEATURES

Data

Alle beschikbare data bij elkaar op 1 plek. U bepaalt wie er toegang toe krijgen.

 • Automatisch de beschikbare open data (GIS, wetten en regels) inlezen.
 • Eenvoudig eigen data toevoegen.
 • Data combineren en analyseren op een laagdrempelige manier.
 • Via onze API staat het platform continu in contact met de meest relevante geoservers zoals PDOK, bestemmingsplannen, CBS, INWA.

High Performance Computing

High Performance Computing infrastructuur; GPU/CPU, multi threaded, multi-core processoren en extreme geheugen bandbreedte.

 • Analyses razendsnel en op extreem hoog detailniveau uitvoeren.
 • Tot 4miljard gridcellen doorrekenen op de achterliggende GPU supercomputer.
 • Voert wel 100.000 taken parallel uit.
 • Big Data verwerken; informatieverwerkingsnelheid van 300GB/s.
 • Gevalideerde rekenmodellen op het gebied van geluid, fijnstof, bodemdaling, grondwater, oppervlaktewater en hittestress beschikbaar.
 • Combineer met standaard rekenmodules via de API zoals de Waterwijzer en Aerius Rekenmodellen.

Analytics

Verken en experimenteer met verschillende alternatieven, en reken direct integraal de effecten door:

1. Breng huidige situatie in beeld.

 • Bevraag datalagen en analyses met queries.
 • Creëer prestatie-indicatoren.
 • Voer ruimtelijke analyses tussen datalagen en analyse tool.

2. Plan de toekomst, itereer en analyseer.

 • Importeer plannen via een brede set aan (open) standaarden.
 • Experimenteer met scenario’s.
 • De software rekent razendsnel veranderingen door en brengt ze inzichtelijk in beeld.

Visualisatie

De standaard interface van het platform is gebaseerd op 3D gaming technologie. Dat geeft de gebruiker standaard toegang tot een realistische 3D weergave van de realiteit. De simulatieresultaten en ingevoegde plannen worden in een volledige 3D omgeving gevisualiseerd.
Vanuit de 3D wereld kunnen eenvoudig animaties, screenshots en video’s worden gemaakt. Daarnaast is er een brede set aan mogelijkheden om data, indicatoren en maatregelen te verwerken voor websites, dashboards en storymaps op mobile devices.

Samenwerken

Vergroot haalbaarheid van en draagvlak voor uw project door belanghebbenden te betrekken bij kritieke beslissingen;

 • Iedereen beschikt over dezelfde informatie, altijd en overal.
 • Continu inzicht in de voortgang.
 • Resultaten overal te bekijken in overzichtelijk 3D.