energiebedrijven_banner

Alliander en Tygron reduceren het aardgasgebruik

Lees het hele artikel

Slimme app betrekt burgers bij besluitvorming over duurzame energievoorziening

Lees alles over Tygron voor energiesector

Belangrijke thema’s

Tygron Geodesign Platform voor Energiebedrijven

Het Tygron Geodesign Platform is multifunctionele software die gebruikt wordt voor alle mogelijke vraagstukken in de ruimtelijke ordening. Het is een integraal instrument dat thema’s als water, verkeer, luchtkwaliteit en energie inzichtelijk maakt, omdat het uitgaat van echte data die onderling op een realistische manier met elkaar interacteert. Dus wat uw probleem of vraagstuk ook is, toets het met het Tygron Platform. De scenario’s worden razendsnel doorgerekend aan de hand van geverifieerde rekenmodellen en geven daardoor voldoende tijd voor diepgaande analyse van de oplossingen en iteraties. De presentatie in 3D maakt het voor alle stakeholders inzichtelijk en overzichtelijk.

Denk voor energiebedrijven aan thema’s als Omgevingswet, energietransitie, stresstesten en milieu.

 • Projectgericht werken

  • Alle data en regels van een project in een model
  • Online, altijd beschikbaar
  • Samenwerken met onbeperkt aantal mensen per project
 • Toekomstige plannen doorvoeren en toetsen op

  • Kosten & Baten
  • Effecten op elk denkbaar gebied
  • Haalbaarheid
 • Vroegtijdig oplossingen kunnen verkennen

  • Externe stakeholders betrekken bij het proces
  • Itereren, consensus verkennen
  • Resultaten in 3D, inzichtelijk voor iedereen

Deze energiebedrijven werken al met het Tygron Geodesign Platform.

Alliander

In samenwerking met gemeente Zaanstad ontwikkelden Alliander en Tygron een slim en open energienet. Het leverde een handige simulatie-tool op in de vorm van een 3D-wereld, genaamd HEAT. “Het maakt de dialoog tussen alle partners transparanter en helpt om tot concrete plannen en verantwoording te komen”.

Wind Unie

Met de interactieve game van Tygron verplaatsen deelnemers zich in een andere rol en een ander belang dan zij normaal hebben. De inwoner wordt ambtenaar, de ambtenaar wordt ontwikkelaar, de ontwikkelaar staat in de schoenen van een burger. De game-technologie zorgt voor het gezamenlijk oplossen van complexe problemen wat betreft de energietransitie.