Edu-event 2019: Tygron in het onderwijs, groter dan ooit!

Donderdag 7 februari vond voor de vierde keer het Tygron Edu Event plaats. Het was voor het eerst dat het buiten het Tygron kantoor in Den Haag werd gehouden, tot grote vreugde van organisator Hansje Hooghiemstra. De Universiteit van Amsterdam bood onderdak aan de ongeveer twintig deelnemers, een mix van docenten, studenten en vertegenwoordigers uit het werkveld.

Feedback

Hansje benadrukte in haar openingswoord dat Tygron het event gebruikt om feedback te krijgen van de onderwijsinstellingen die het Platform gebruiken in het curriculum. Zo bleek vorig jaar dat er grote behoefte was aan informatie over de functionaliteit van de software. Met nieuwe tutorial video’s, het forum en de uitgebreide wiki heeft Tygron aan die wens voldaan. Ook was de prijs voor een licentie een struikelblok voor velen. De gratis Edu-licentie voor het Tygron Platform was daarvoor de oplossing.

Complexiteit van ruimtelijke ordening

Ilse Rovers, docente Milieukunde aan de Avans Hogeschool, past de Climategame dit studiejaar voor het eerst toe in het curriculum. Zij vertelde over haar bevindingen tijdens de pilot: “De studenten zijn enthousiast over de lessen met de Climategame. Het is heel hands-on en dat is precies wat ze willen.” Volgens Rovers ervaren studenten nu voor het eerst de complexiteit van ruimtelijke ordening door rollen van de verschillende stakeholders te spelen.

Ambitie

Anouk Berendsen, docent Land- en Watermanagement aan de Hogeschool Van Hall Larenstein, heeft de ambitie om het Tygron Platform breder in te zetten dan alleen voor de Climategame. “Nu gebruiken studenten het platform al voor het Minor project ‘Steengoed’ in het kader van Sustainable River Management met een oude steenfabriek en lopen er afstudeeronderzoeken in opdracht van externe opdrachtgevers.” In de toekomst wil ze RE:PEAT als serious game gebruiken, reguliere studenten games laten bouwen én wateroverlast in stedelijk gebied berekenen en visualiseren.   

Template

Mendel Giezen, docent Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Infrastructuur op de UvA, gebruikt het Tygron Platform nu voor het eerst bij de Master Urban & Regional Planning. Daar bleek de vraag naar een template voor de lokale situatie groot. “We willen graag Amsterdamse stakeholders toevoegen, maar het ontbrak de studenten aan tijd om daar in te duiken.” Er komt voor de volgende keer dus meer instructie over de editor mode.

Behoefte

Tijdens het vragenrondje werd duidelijk dat er behoefte is aan meer regio- en opleidingsspecifieke projecten zoals de Climategame. Ook klonk de vraag om meer informatie over hoe het platform beter is in te passen in het curriculum. Afgesproken is dat Tygron gaat helpen met het opzetten van specifieke cases en dat het onderwijs die gaat documenteren. Verder proberen we het werkveld te interesseren om echte projecten te delen en inzicht te geven in werkwijze, zodat studenten waardevolle werkervaring op kunnen doen.

Snel leren werken met het Tygron Platform

De twee nieuwste medewerkers van Tygron kregen onlangs een spoedcursus in het gebruik van het Tygron Geodesign Platform. Hoe snel kregen ze het softwarepakket onder de knie en wat voor soort project hebben ze gedaan?

Door: Alicia Sam & Wout Lindeman

Twee maanden geleden hebben wij op kantoor de Quick start training gevolgd om bekend te worden met de basisfunctionaliteit van het Tygron Platform. Allereerst hebben wij een fictief project bedacht om uit te werken. Omdat Wout student is aan de Haagse Hogeschool, hebben wij de buurt van de school in het platform geladen. Een gebied van 500×500 meter, Laakhaven- Oost en omgeving.

Opgave en Stakeholders

Na wat research op internet kwamen we al snel bij het volgende probleem: er zijn te weinig betaalbare woningen voor studenten in Den Haag. Volgens het AD zal het tekort aan studentenwoningen oplopen tot ongeveer 1900 woningen in 2024. Daarom keken wij wat het zou betekenen voor de omgeving rondom de Haagse Hogeschool als wij een paar honderd studentenwoningen plaatsen in deze buurt. De gemeente, de woningcorporaties en het onderwijs (stakeholders) hebben hier baat bij. Iedere partij heeft echter verschillende belangen.

Overlays en Indicators

De gemeente sluit zich aan bij de Haagse Hogeschool om meer studentenwoningen te realiseren, maar dit mag niet ten kosten gaan van de ruimtelijke kwaliteit van de buurt. Ruimtelijke kwaliteit is een indicator/overlay die standaard in de Tygron Engine staat. Daarnaast wil de gemeente dat studenten niet op plekken wonen met slechte luchtkwaliteit. De impact van wegen op de luchtkwaliteit staat ook standaard in de engine. De derde en belangrijkste indicator is het aantal studentenwoningen in het gebied.

Het aantal studentenwoningen rondom de Haagse Hogeschool omvat woningen in eigendom van het onderwijs, studentenflats en tien procent van het aantal woningen uit de sociale woningbouw (dat percentage is een eigen aanname).

Deze hebben we zelf toegevoegd met behulp van de Query Tool en Excel. Door Indicators Query Tool te kiezen, kan informatie over allerlei onderwerpen van het gebied worden opgehaald. In het onderstaande plaatje is bijvoorbeeld het aantal woningen in het bezit van het onderwijs opgezocht.

Query Tool

 

 

In het vakje onderaan is de TQL code gegeven die kan worden gebruikt in Excel. De Tygron Engine weet dat in de cel die genoemd is naar SELECT_UNITS_WHERE_STAKEHOLDER_IS_4 de actuele data van dit gegeven moet worden gebruikt. Op deze manier kan in Excel een berekening worden gemaakt die de veranderingen in het project bijhoudt. De berekening voor het aantal studentenwoningen in het projectgebied wordt dan:

SELECT_UNITS_WHERE_STAKEHOLDER_IS_4 + SELECT_UNITS_WHERE_CATEGORY_IS_STUDENT + (SELECT_UNITS_WHERE_CATEGORY_IS_SOCIAL/10) = Het aantal studentenwoningen in het gebied.

Luchtkwaliteit

Het is onwenselijk dat studenten op plekken wonen met een slechte luchtkwaliteit door drukke wegen. De studentenwoningen op een plek met slechte luchtkwaliteit tellen dus niet mee voor het doel.

Actions

De twee doelen, ruimtelijke kwaliteit verbeteren en het aantal studentenwoningen verhogen, worden behaald door acties uit te voeren. Acties kosten echter geld. Elke stakeholder heeft een bepaald budget, dus er moet nagedacht worden over welke acties betaalbaar zijn en tegelijkertijd grote voordelen opleveren. We vroegen ons af waar het startbudget veranderd kan worden. We vonden ons antwoord op de wiki met de zoekterm ‘budget’: Stakeholders levels de betreffende stakeholder kiezen rechts het budget aanpassen. http://support.tygron.com/wiki/Levels#Provided_Budget

Woningcorporaties kunnen verlaten kantoren ombouwen tot studentenwoningen. In het Actions menu konden we alleen kiezen voor kantoren appartementen en kantoren winkels. Omdat we ons antwoord niet konden vinden in de software, was de volgende stap wederom de Wiki. Door middel van de knop Upgrade Types konden wij zelf acties maken en deze uiteindelijk uitvoeren. http://support.tygron.com/wiki/Upgrades#Creating_and_editing_upgrade_types

Snel resultaat

De Haagse Hogeschool wil meer studentenwoningen in het gebied. Dit zou zij in eigen hand kunnen nemen door woningen te bouwen rondom de campus, maar in de Tygron Engine had het onderwijs niet de autoriteit om dit te doen. Door middel van Stakeholders Actions Add hebben wij een New action menu toegevoegd, zodat we verschillende acties konden toevoegen, zoals het bouwen van goedkope studentenkamers of het bouwen van een studentenflat of studentenwoning op water.

Met behulp van de Quickstart en het gebruik van de Wiki is het ons gelukt om in een paar uur een eigen project te maken in de Tygron Engine. Om het spel echt speelbaar te maken moet er echter nog wat worden gedraaid aan de knoppen, maar de basis staat!

Totale score

Een paar belangrijke punten die ons zijn bijgebleven:

 • Het starten van een nieuw project, het joinen van een bestaand project, en de onderscheiding editor en game session.
 • Attributen van bestaande gebouwen, bouwen van nieuwe gebouwen, en uitbreiden van bestaande woningen met de sections functie.
 • Drie vormen van stakeholders bij een speelsessie: playable, non playable en niet aanwezig in het gebied.
 • Overlays die informatie weergeven in een gebied, van wijken tot luchtkwaliteit tot ruimtelijke kwaliteit.
 • Bestaande indicatoren, hoe die worden berekend met Excel, en hoe eigen data kan worden gebruikt om indicatoren te maken met behulp van de Query tool
 • Acties die stakeholders kunnen uitvoeren zijn standaard bepaald, maar kunnen aangepast worden onder het tabje Actions

Gratis onderwijslicentie Tygron Geodesign Platform

Het Tygron Geodesign Platform is gratis voor studenten. De gratis Edu licentie voor onderwijsinstellingen heeft als doel meer studenten ervaring te laten opdoen met het gebruik van het Tygron Platform.

Steeds meer bedrijven en overheden gebruiken het Tygron Platform en we zien dan ook een toename in de vraag naar het aantal vacatures waarin ervaring met de Engine wordt gevraagd als een pré. Met de gratis Edu licentie proberen wij de afzet van nieuwe professionals en de vraag naar ervaren gebruikers beter op elkaar af te stemmen.

De ontwikkeling van het Tygron Platform is hard gegaan de afgelopen jaren. Werd de tool voorheen hoofdzakelijk ingezet voor het spelen van de Climategame, tegenwoordig is het Platform heel breed inzetbaar voor alle mogelijke Geodesign vraagstukken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het inzichtelijk maken van GIS data en het snel uitvoeren van complexe rekenmodellen. Studenten implementeren zelf GIS data en voeren daarmee Stresstesten uit. Vervolgens maken ze  analyses van bijvoorbeeld hittestress in gebieden.

De verwachting is dat komend schooljaar 18-19 nog eens 40 onderwijsinstellingen binnen en buiten Nederland gaan starten.

Wat krijg je bij deze nieuwe licentie?

 • 30 projecten parallel opslaan. Op die manier kunnen groepen studenten (3 a 4 per project) samen aan projecten werken.
 • Het maximale formaat per project is 1 kilometer x 1 kilometer.
 • 200 nieuwe projecten inladen zonder op te slaan.
 • Climategame is standaard meegeleverd
 • Internationaal in te zetten

In return vragen wij:

 • De school/universiteit heeft een actief plan hoe de software in het curriculum is op te nemen. Dit kan gedeeld worden met andere scholen.
 • De studenten schrijven aan het eind van de cursus een verslagje op welke manier ze de software hebben gebruikt. Dit wordt op de Tygron website gedeeld ter info voor andere scholen. Studenten kunnen deze informatie gebruiken bij het maken van een omschrijving voor een afstudeerproject.

Ben je geïnteresseerd en wil jij met jouw onderwijsinstelling ook een gratis Edu licentie of wil je meer informatie, meld je dan nu aan via info@tygron.com.

Student use case: 3D informatie bij provinciale vraagstukken

Voor deze afstudeeropdracht zijn twee studenten bezig geweest met het onderzoeken van de meerwaarde van 3D informatie binnen provinciale vraagstukken. Eén van de uitgevoerde projecten stond in het teken van klimaatadaptatie, waarbij de Tygron Engine is ingezet.

Door: Stan Keukens & Tycho Levels

Opleiding: Geo Media & Design aan de HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch

In opdracht van: Provincie Gelderland

Vraagstuk

De van Muijlwijkstraat is een straat gelegen tussen het centrum van Arnhem en station Velperpoort. Deze straat zal heringericht worden door de gemeente Arnhem, omdat deze voornamelijk uit steen bestaat. Hierdoor zijn er momenteel een aantal problemen zoals regelmatig wateroverlast vanuit Velperpoort en een hoge hittestress (voornamelijk aan de centrumzijde). Om dit probleem op te lossen kan onder andere de stoep smaller worden gemaakt en kan een overbodige busbaan worden verwijderd, waardoor er meer ruimte voor groen en water ontstaat.

De gemeente Arnhem wilt graag een overzicht van de mogelijke maatregelen op basis van hittestress en waterberging. Daarnaast willen ze ook graag de effectiviteit van deze maatregelen weten. Op die manier kunnen ze met de burgers communiceren, welke maatregelen het beste in de straat kunnen worden toegepast om de problemen te verminderen. De provincie Gelderland hecht een steeds groter belang aan klimaatadaptie en wilt er graag voor zorgen dat gemeentes dit binnen hun projecten en plannen gaan toepassen. Voor hen is het de vraag of Tygron hierin een ondersteunende rol kan spelen. Aan de hand van de meerwaarde van Tygron voor de gemeente Arnhem bij de herinrichting van de van Muijlwijkstraat, kan op die manier ook de meerwaarde voor de provincie Gelderland bepaald worden.

Klimaatadaptatie

Met behulp van het Tygron Platform zijn allereerst doelstellingen opgesteld op het gebied van groen, hittestress en waterberging. Daarna zijn alle maatregelen en de effecten toegevoegd die mogelijk in de van Muijlwijkstraat kunnen worden toegepast. Uiteindelijk zijn deze maatregelen toegevoegd aan de straat om te bepalen wat het effect is op de omgeving.

 

Conclusie

Uiteindelijk blijkt uit het onderzoek dat het Tygron Platform het beste ingezet kan worden bij de oriënterende fase voor het informeren naar de burgers. De software geeft een globaal beeld van de knelpunten in het projectgebied, van de effecten van bepaalde maatregelen en van de doelstellingen. Daarnaast kunnen aanpassingen heel snel doorberekend worden, waardoor er interactief met de software gewerkt kan worden. Met behulp van deze software krijgen burgers een beter beeld van het belang van de herinrichting, waardoor er meer input verkregen zal worden voor mogelijke oplossingen. Hiermee kunnen uiteindelijk meer weloverwogen beslissingen gemaakt worden.

De gemeente Arnhem is enthousiast over de mogelijkheden van de software en gaat graag samen met de provincie Gelderland in gesprek over het gebruik hiervan. Voor de provincie Gelderland betekent dit, dat de Tygron Engine inderdaad een bruikbaar hulpmiddel is om klimaatadaptatie te stimuleren bij gemeentes.  

Docent use case: Climategame motiveert studenten

Docenten hebben niet altijd even gemotiveerde studenten voor hun neus, maar bij het spelen van de Climategame van Tygron hadden ze daar geen last van.

Door: docenten

Opleiding: Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

 

“Onlangs hebben studenten Management van de Leefomgeving in Velp een speelmiddag gehad. Na een heleboel hoorcolleges en projecten over klimaatbeleid werden ze nu zelf aan het stuur gezet: Wat moet je doen als gemeente om de leefbaarheid te vergroten? Hoe kan een waterschap zijn doelen halen? Hoe opereert een projectontwikkelaar?

In een 3D-simulatie van de campus van Delft gingen de studenten aan de slag. Al spelend groeide het inzicht dat je samen meer doelen haalt dan elk apart. Dat betekent veel overleggen, schuiven met subsidies, met vergunningen, met het verdelen van verantwoordelijkheden. In de 3D-wereld zie je als speler de tijd snel verstrijken en regelmatig valt er een bui of maak je een warme zomer mee. Daardoor wordt meteen zichtbaar waar water blijft staan, vooral als je veel verhard oppervlak hebt in je stad.

Meer speeltijd

Na 3 uur spelen op een vrijdagmiddag werd gesmeekt om meer speeltijd! Zoiets meemaken als docent is een bijzondere ervaring!

VHL heeft de game aangeschaft voor het onderwijs in de ruimtelijke planvorming en voor klimaatvraagstukken. Deze game wordt al toegepast bij echte gebiedsvraagstukken met gemeenten, waterschappen en andere gebiedsactoren. Met de Tygron Engine kan elk gebied in Nederland gesimuleerd worden door het bouwen van een maatwerk-game.

Kortom: een geslaagd experiment!”

STUDENTEN ML SPELEN IN VIER TEAMS TEGEN ELKAAR. ANNE KERKHOVEN ASSISTEERT. (FOTO DAAN VAN DER LINDE)

Student use case: Hitteproblematiek in Groningen

De gevolgen van hittestress zijn nog niet bij iedereen bekend. Daarom maakte Kees van der Molen de hitteproblematiek in Groningse wijken inzichtelijk voor mensen die niet bekend zijn met het fenomeen.

Door: Kees van der Molen

Opleiding: Hanzehogeschool Groningen

in opdracht van: Sweco

“Voor mijn scriptie Civiele Techniek aan de Hanzehogeschool Groningen, heb ik onderzoek gedaan naar het effect van hittebeperkende maatregelen in de openbare ruimte. Daarvoor heb ik de hitteproblematiek in de wijken De Indische Buurt en De Hoogte in Groningen onderzocht.

Tijdens gesprekken met bewoners, beleidsmedewerkers en hulporganisaties die actief zijn in de wijken, kwam al snel naar voren dat de gevolgen van hittestress nog niet bij iedereen bekend is. Daarom wilde ik naast een theoretische omschrijving ook hittestress in kaart brengen. We kunnen het wel hebben over hittestress, maar als we het niet inzichtelijk kunnen maken, wordt het lastig uitleggen aan mensen die niet bekend zijn met het fenomeen. Met die gedachte ben ik op zoek gegaan naar software die hittestress kan visualiseren.

Slim maar eenvoudig

Al snel kwam ik uit bij Tygron Engine. Zodoende heb ik contact gezocht met Hansje Hooghiemstra en mijn onderzoek voorgelegd. Op 4 april mocht ik bij Tygron Engine op kantoor komen waar ik een demonstratie heb gekregen. Na de demonstratie kon ik zelf met het programma aan de slag om de hittebeperkende maatregelen door te rekenen.

Doordat Tygron Engine een weergave maakt met een grote diversiteit kaarten, ontstaat een scherp beeld van het onderzoeksgebied. Aangezien de interface erg makkelijk in gebruik is, kan je snel zelfstandig aan de slag. Het was dan ook makkelijk de maatregelen uit mijn ontwerp in het model te plaatsen, waarna direct de effecten zichtbaar waren. Kortom, een slim maar eenvoudig te gebruiken programma om klimaateffecten in een projectgebied weer te geven.”

 

 

 

 

 

Student use case: Waterbeheer in Veenweidegebieden

Voor de specialisatiemodule Fysisch Geo-media van de opleiding Geo media & design, hebben vier studenten van Aeres Hogeschool onderzoek gedaan naar de problematiek die zich afspeelt rondom het waterbeheer in veenweidegebieden.

Door: Ben Sinnige, Charlotte Hovenier, Roeland van de Glind en Ruben Koskamp

Opleiding: Aeres Hogeschool

in opdracht van: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

“Voor onze specialisatiemodule Fysisch Geo-media van de opleiding Geo media & design, hebben vier studenten van Aeres Hogeschool onderzoek gedaan naar de problematiek die zich afspeelt rondom het waterbeheer in veenweidegebieden.

“De opdrachtgever voor dit project is het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Zij zorgen voor het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland. Om de effecten van mogelijke beheersmaatregelen te testen, werken zij met de simulatiesoftware van Tygron. Daarnaast wordt de software gebruikt om gebiedsprocessen te simuleren waarbij meerdere stakeholders betrokken zijn. In de simulatiegame kan iedere speler een aparte rol als stakeholder kan aannemen. Elke stakeholder kan vervolgens de effecten testen van de verschillende maatregelen die hij/zij tot beschikking heeft.

Speelkaarten

Aan ons is gevraagd om deze maatregelen en hun effecten inzichtelijk en overzichtelijk te maken, zodat de betrokken partijen in de toekomst daadwerkelijk snel met deze simulatiegame aan de slag kunnen. Hiervoor zijn er een maatregelmatrix en speelkaarten voor bij de simulatiegame gemaakt. Daarnaast zijn er meerdere gamesessies gehouden met verschillende klassen van de Aeres Hogeschool om te kijken hoe zij de simulatiegame ervaren en de gemaakte speelkaarten.

Tijdens het project is er voor elke stakeholder een aparte maatregelmatrix gemaakt, zodat er per stakeholder een duidelijk overzicht ontstaat over de beschikbare maatregelen en de gevolgen hiervan op de verschillende indicatoren. Daarnaast is er in de matrix te zien of de genomen maatregel een positief of negatief effect heeft op de algemene voortgang van de andere stakeholders, hierbij wordt ook verteld welke indicatoren van de andere stakeholders vooruit of achteruit gaan. In de maatregelmatrix kan de stakeholder zien met hoeveel procent een indicator verandert bij een genomen maatregel. Waarbij rood een negatief effect aangeeft en groen een positief effect.

Effecten

We hebben de gegevens in de maatregelmatrix verzameld door de HDSR-simulatie zelf te doorgronden. Hierover hebben we bij Tygron uitleg gekregen over hoe we dit konden doen. De simulatie houdt namelijk op de achtergrond een log bij van de effecten op de verschillende indicatoren in de game. Hierdoor is het mogelijk om achteraf te zien met hoeveel procent een indicator voor of achteruit is gegaan.

Vanuit deze maatregelmatrix hebben we de ‘speelkaarten’ gemaakt. Dit kaartspel dient als introductie voor de simulatiegame zodat de verschillende stakeholders in het gebied de effecten van de mogelijke maatregelen inzichtelijk hebben en elkaars standpunten beter begrijpen. Daarnaast moeten de kaarten ervoor zorgen dat de stakeholders die de game gaan spelen, direct met de game aan de slag kunnen zonder te veel tijd te besteden aan hoe de game precies werkt.

De kaarten zijn dan ook niet een spel op zichzelf. De kaarten moeten gezien worden als een ondersteuning bij de HDSR-simulatie waarbij de stakeholders met behulp van de kaarten inzicht krijgen op de effecten van de genomen maatregel. Op deze manier kunnen ze zien dat de maatregelen die zij nemen niet alleen invloed hebben op de eigen indicatoren maar ook op de indicatoren van de andere stakeholders.”