Tygron EDU Event 2020 • Deel en Inspireer

Donderdag 9 april vond voor de vijfde keer het Tygron EDU Event plaats. Het was op voorhand al een gedenkwaardige editie doordat de uitbraak van het coronavirus een fysiek evenement onmogelijk maakte. In plaats daarvan ging het Tygron EDU Event 2020 online met een webinar via Zoom.

Deel en Inspireer

Het werd een internationale aangelegenheid met docenten, studenten en vertegenwoordigers uit het werkveld uit diverse landen als toehoorders. Het Webinar werd gepresenteerd door Tygron COO Hedi van Dijk die in haar openingswoord vertelde dat onderwijsinstellingen die het Tygron Geo Platform gebruiken in het curriculum behoefte hebben aan voorbeelden van andere scholen. Wat voor soort projecten zijn er gedraaid en hoe hebben docenten en studenten het aangepakt, wat ging goed en waar liep het spaak? Kortom, deel en inspireer!

Hands on

Maxim Knepflé (Tygron CTO) en Godelief Abilakh Missier (GIS specialist) lieten zien hoe verschillende softwarepakketten op het gebied van GIS nu in te passen zijn in het Tygron Geodesign Platform. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan integratie van onder meer Esri en Qgis. In hun korte presentatie zagen we hoe eigen gebouwen worden geïmporteerd in het platform via een GeoJSON bestand en hoe door Tygron berekende resultaten zichtbaar worden in andere applicaties.

Studenten in actie

Mendel Giezen (Universiteit van Amsterdam) vertelde hoe hij het Tygron Geodesign Platform heeft ingezet voor zijn les Climate Proof Development of Cities and Strategic Planning. Het viel hem op dat studenten in het 5 tot 7 weken durende project maar moeilijk op gang kwamen met de software. Dit ondanks de uitgebreide tutorials en het altijd bereikbare forum van Tygron. Diverse oplossingen werden aangedragen door toehoorders tijdens het webinar. Volgens Giezen is er meer technische kennis nodig bij zowel studenten als docenten en stelt samenwerking met bedrijven en overheden voor, alsmede live chats met Tygron medewerkers.

Oplossingsgericht

Henk van Hardeveld (Waternet) is voor zijn promotieonderzoek in 2014 het Tygron Platform gaan gebruiken en doet dat nu bij zijn werk bij Waternet nog steeds. Hij zag dat de interactieve simulatie van het Platform heel goed werkte met stakeholders. Zij raakten met elkaar aan de praat bij het zien van de resultaten op een 3D kaart en probeerden meteen deals te sluiten. Nog steeds zet hij het Tygron Platform in tijdens zijn werk om met stakeholders snel consensus te bereiken, zoals bij zijn project RE:PEAT over bodemdaling. Zijn oplossing om meer studenten te leren omgaan met de software is om bedrijven en overheden tijd van bekwaam personeel te laten doneren om de studenten op te leiden.

Gedwongen online

Karin Wilterdink (Aeres Hogeschool) integreert al vijf jaar het Tygron Platform in haar lessen voor de bachelor Geo, Media en Design. Eerst deden de studenten alleen de Climate game,, maar tegenwoordig ontwikkelen ze in samenwerking met waterschap de Stichtse Rijnlanden ook eigen projecten. Door de verscherpte maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus was ze plotseling gedwongen haar lessen online te geven. Zo ook de Climategame. Met een extreem korte voorbereidingstijd en de zoektocht naar de juiste manier van online communiceren bleek het leren omgaan met het Tygron Platform meer tijd te kosten dan verwacht. Toch gaan de online lessen door, want: ‘de studenten vinden de Climategame geweldig!’

Student use case: Leidse universiteitsstudenten voor een groenere Hoefkade

De Haagse Hoefkadebuurt heeft net als veel andere stedelijke gebieden in tijden van klimaatverandering te maken met het probleem van oververhitting en overstromingen. In opdracht van de Gemeente Den Haag hebben studenten van de Universiteit Leiden via het Tygron Platform onderzocht hoe de inpassing van groen en klimaatadaptatiemaatregelen de hitte en wateroverlast in de wijk kan verminderen.

Studenten: Annemiek de Looze, Veerle Cannemeijer, Jos van der Sterre, Max van Beek Studie: Area Studies in the Netherlands – Minor Sustainable Development CML Universiteit Leiden In opdracht van de Gemeente Den Haag.

Sinds de afgelopen jaren worden stedelijke gebieden steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van de opwarming van de aarde. Om de negatieve gevolgen van een veranderend klimaat tegen te gaan, zijn gemeenten voortdurend op zoek naar innovatieve oplossingen om de leefbaarheid van stedelijke gebieden te verbeteren. Een van die gebieden is de Hoefkade in Den Haag, die in de zomermaanden te lijden heeft gehad van hittestress en overstromingen na hevige regenval. Om een oplossing te vinden voor deze problemen heeft de gemeente Den Haag studenten van de Universiteit Leiden die lid zijn van ECOnsultancy gevraagd om hen te helpen bij de herontwikkeling van het gebied. In hun project hebben de studenten onderzocht hoe de inpassing van groen en klimaatadaptatiemaatregelen de hitte en wateroverlast van de Hoefkade kan verminderen.

Hiervoor ontwikkelden de studenten vijf verschillende scenario’s: de huidige situatie, het volledig groene scenario, het huidige herontwikkelingsplan en twee groenere alternatieven. Voor al deze scenario’s heeft de groep gebruik gemaakt van het Tygron Geodesign Platform om de effecten van de inpassing van groen op overstromingen en warmte te testen. In de uitgevoerde testen van de scenario’s hebben de studenten gebruik gemaakt van de warmtestressoverlay en de wateroverlay die in het Platform is geïntegreerd. Om te meten hoe de situatie is veranderd in de gespeelde scenario’s is gebruik gemaakt van een aantal indicatoren zoals een aangepaste versie van de hittestressindicator, waterindicator en de parkeerruimteindicator.

“Het is heel leuk hoe een conceptueel iets als een scenario door Tygron toch een stuk concreter wordt, waardoor het voor de studenten een stuk meer gaat leven.” Dr. Benjamin Sprecher – Universiteit Leiden.

Uit de testen in de Tygron software konden de leerlingen concluderen dat de huidige plannen voor de Hoefkade al effectief zijn en de warmte tot 5,2oC zullen reduceren. Door de groene scenario’s te simuleren, kwamen ze erachter dat het toevoegen van nog meer groen de warmte alleen maar zal verminderen met een extra 0,1oC. De tests met het Tygron Platform hebben aangetoond dat van alle groene maatregelen, bomen het meest effectief zijn in het verminderen van de temperatuur. Hoewel groen de perfecte oplossing bleek te zijn in het verminderen van de warmte, heeft het het probleem van de overstroming niet voldoende gereduceerd. De testen in het Platform hielpen de studenten erachter te komen dat een effectieve oplossing voor een overstroming zou kunnen bestaan uit wateropslagtanks en waterdoorlatende stenen.

Tygron Geodesign Platform. Simulatie van de waterstanden na twee uur regen voor scenario 0.

In aanvulling op de testen die met behulp van het Tygron Platform zijn uitgevoerd, heeft de groep een aantal gesprekken gevoerd met de lokale medewerkers en bewoners van Hoefkade. Een van de grootste zorgen van de lokale bevolking was het gebrek aan groen in het gebied. De meeste geïnterviewden waren het erover eens dat het toevoegen van groen aan het gebied de leefbaarheid van de buurt zou vergroten en zou helpen bij het probleem van de hoge temperaturen in de zomermaanden. Tot de oplossingen die het meest door de burgers werden gesuggereerd, behoorden de geveltuinen, groene daken en bloemenmanden die aan lantaarns hingen.

“Tygron heeft ons project echt tot leven gebracht. Het was heel interessant om direct de gevolgen van onze ideeën in het programma te kunnen zien. Met Tygron konden we heel concrete scenario’s maken en dat gaf ons project veel meerwaarde. We hopen dan ook dat de gemeente iets met onze bevindingen kan doen om zo de Hoefkade een stukje mooier en duurzamer te maken.” Annemiek de Looze & Veerle Cannemeijer – auteurs van het project

Door verschillende herontwikkelingsscenario’s voor het gebied te maken en deze met behulp van het Tygron Platform te testen, hebben de studenten een aantal mogelijke oplossingen voor de gemeente kunnen maken. Op basis van wetenschappelijke literatuur en interviews met de
lokale bevolking hebben zij aanbevelingen voor de gemeente gedaan die aansluiten bij de behoeften en wensen van de Hoefkadegemeenschap.

“Het werk wat de studenten hebben gedaan is niet zozeer alleen voor de Hoefkade van belang maar voor heel Den Haag. Het resultaat wat de studenten hebben laten zien voor de Hoefkade is een startpunt voor iets wat veel verder gaat dan alleen een straat.” Harko Pilot – Gemeente Den Haag

Tygron EDU-event, April 9th, 2020: Share and Inspire

On the 9th of April 2020 we hosted the annual Tygron Edu-Event. It was an online event this year and it went very well, so big smiles in our editorial room.

 

 

The EDU Event is Tygron’s longest running event thanks to our strong and active community. Educational institutions like to share their experiences of working with the Tygron Platform and learn from each other. More schools are starting to integrate our software in the curriculum and the need for workable examples has grown exponentially.

Program:

00:10:00 Welcome and introduction by Tygron (Hedi van Dijk)

10:48 Maxim Knepflé, Godelief Abilakh Missier, GIS-specialist: GIS and Geodesign: Importing REVIT models, Using ESRI and QGis, WFS connection, Q&A

00:34:25  Mendel Giezen of the University of Amsterdam explains how he integrated the Tygron Platform in the course Climate Proof Development of Cities and Strategic Planning in 2019. How did he do it and what are his findings? There is room for live questions.

1:10:05  Henk van Hardeveld, Waternet talks about his experiences with guiding students, about his own PhD research in which Tygron played an important role and about the added value of Tygron for the water field

1:32:30  Karin Wilterdink, Aeres hogeschool: Using Tygron in online teaching methods.

1 :47:35 Q&A, Round up by Tygron with room for online interaction. Share your thoughts and feelings and ideas for the future.

Related links:

Read the Q and A’s from the event:

https://www.tygron.com/nl/edu-event-2020-q-a/

 

Student Use Case: Water aan de verkeerde kant van de dijk

Voor een stage en thesis voor de bachelor Internationaal Land- en Waterbeheer onderzocht student Harro Jongen van Wageningen University de schade die water van golfoverslag kan veroorzaken bij dijken. Voor een casus in Arnhem gebruikte hij het Tygron Platform.

Door: Harro Jongen
Opleiding: Bachelor International Land and Watermanagement, Wageningen University
In opdracht van: Tauw

Introductie
In 2017 zijn er nieuwe normen voor dijken in Nederland geïntroduceerd. Een van deze nieuwe normen was een verhoging in de toelaatbare debieten bij golfoverslag. Dijken en vooral kades bleken in praktijktesten een stuk beter bestand tegen erosie dan werd gedacht. Dit betekent dat waterkeringen in sommige gevallen lager mogen zijn dan met de oude normen mocht.

Wat in deze norm niet is meegenomen is de schade, die wordt veroorzaakt door het water als het eenmaal aan de verkeerde kant van de dijk is. De reden hiervoor is dat niet bekend is wat deze schade zou zijn, als het al zo ver zou komen dat er golfoverslag plaats vindt. Deze gebeurtenissen zijn relatief zeldzaam, omdat een hoge waterstand moet samenvallen met harde wind uit de maatgevende richting.

Tijdens mijn stage en thesis voor mijn bachelor Internationaal Land- en Waterbeheer heb ik gekeken naar de schade, die dit water zou kunnen hebben. Eerst heb ik gezocht naar plekken waar dit probleem mogelijk gaat spelen. Uiteindelijk heb ik een casus in Arnhem gebruikt.

Analyse

Voor mijn onderzoek heb ik eerst onderzocht waar in Nederland deze problemen voor kunnen gaan komen. Na een analyse van literatuur en hoogtekaarten, kwam ik tot de selectie van een aantal locaties. Uit deze locaties heb ik gekozen om met Arnhem verder te gaan.

Dit is het moment dat ik ben begonnen om Tygron te gebruiken. De wateroverlast-tool van Tygron is origineel ontworpen om regenoverlast in kaart te brengen. Een van de functies van deze tool is de mogelijkheid om uitlaten in je gebied een debiet toe te kennen. Hierdoor kan water het rekengebied verlaten. Als je deze punten een negatief debiet toewijst, stroomt er water het gebied in. Om golfoverslag te simuleren hebben we langs de hele kade van dit soort punten gemaakt.

Uitvoering
Op deze manier hebben we voor meerdere scenario’s bekeken, waar het water in Arnhem naar toe zou stromen. In de figuur is te zien wat er zou gebeuren bij een overstroming, die eens in de 4000 jaar plaats zou vinden bij een kadehoogte van 14,65 meter boven NAP. Zoals te zien kan bij deze situatie een aanzienlijk deel van Arnhem onder water komen te staan. De conclusie van de studie is dan ook dat er bij het toekomstige ontwerp van de kade rekening gehouden moet worden met golfoverslag en de mogelijkheid dat dat overlast kan veroorzaken.

Edu-event 2019: Tygron in het onderwijs, groter dan ooit!

Donderdag 7 februari vond voor de vierde keer het Tygron Edu Event plaats. Het was voor het eerst dat het buiten het Tygron kantoor in Den Haag werd gehouden, tot grote vreugde van organisator Hansje Hooghiemstra. De Universiteit van Amsterdam bood onderdak aan de ongeveer twintig deelnemers, een mix van docenten, studenten en vertegenwoordigers uit het werkveld.

Feedback

Hansje benadrukte in haar openingswoord dat Tygron het event gebruikt om feedback te krijgen van de onderwijsinstellingen die het Platform gebruiken in het curriculum. Zo bleek vorig jaar dat er grote behoefte was aan informatie over de functionaliteit van de software. Met nieuwe tutorial video’s, het forum en de uitgebreide wiki heeft Tygron aan die wens voldaan. Ook was de prijs voor een licentie een struikelblok voor velen. De gratis Edu-licentie voor het Tygron Platform was daarvoor de oplossing.

Complexiteit van ruimtelijke ordening

Ilse Rovers, docente Milieukunde aan de Avans Hogeschool, past de Climategame dit studiejaar voor het eerst toe in het curriculum. Zij vertelde over haar bevindingen tijdens de pilot: “De studenten zijn enthousiast over de lessen met de Climategame. Het is heel hands-on en dat is precies wat ze willen.” Volgens Rovers ervaren studenten nu voor het eerst de complexiteit van ruimtelijke ordening door rollen van de verschillende stakeholders te spelen.

Ambitie

Anouk Berendsen, docent Land- en Watermanagement aan de Hogeschool Van Hall Larenstein, heeft de ambitie om het Tygron Platform breder in te zetten dan alleen voor de Climategame. “Nu gebruiken studenten het platform al voor het Minor project ‘Steengoed’ in het kader van Sustainable River Management met een oude steenfabriek en lopen er afstudeeronderzoeken in opdracht van externe opdrachtgevers.” In de toekomst wil ze RE:PEAT als serious game gebruiken, reguliere studenten games laten bouwen én wateroverlast in stedelijk gebied berekenen en visualiseren.   

Template

Mendel Giezen, docent Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Infrastructuur op de UvA, gebruikt het Tygron Platform nu voor het eerst bij de Master Urban & Regional Planning. Daar bleek de vraag naar een template voor de lokale situatie groot. “We willen graag Amsterdamse stakeholders toevoegen, maar het ontbrak de studenten aan tijd om daar in te duiken.” Er komt voor de volgende keer dus meer instructie over de editor mode.

Behoefte

Tijdens het vragenrondje werd duidelijk dat er behoefte is aan meer regio- en opleidingsspecifieke projecten zoals de Climategame. Ook klonk de vraag om meer informatie over hoe het platform beter is in te passen in het curriculum. Afgesproken is dat Tygron gaat helpen met het opzetten van specifieke cases en dat het onderwijs die gaat documenteren. Verder proberen we het werkveld te interesseren om echte projecten te delen en inzicht te geven in werkwijze, zodat studenten waardevolle werkervaring op kunnen doen.

Snel leren werken met het Tygron Platform

De twee nieuwste medewerkers van Tygron kregen onlangs een spoedcursus in het gebruik van het Tygron Geodesign Platform. Hoe snel kregen ze het softwarepakket onder de knie en wat voor soort project hebben ze gedaan?

Door: Alicia Sam & Wout Lindeman

Twee maanden geleden hebben wij op kantoor de Quick start training gevolgd om bekend te worden met de basisfunctionaliteit van het Tygron Platform. Allereerst hebben wij een fictief project bedacht om uit te werken. Omdat Wout student is aan de Haagse Hogeschool, hebben wij de buurt van de school in het platform geladen. Een gebied van 500×500 meter, Laakhaven- Oost en omgeving.

Opgave en Stakeholders

Na wat research op internet kwamen we al snel bij het volgende probleem: er zijn te weinig betaalbare woningen voor studenten in Den Haag. Volgens het AD zal het tekort aan studentenwoningen oplopen tot ongeveer 1900 woningen in 2024. Daarom keken wij wat het zou betekenen voor de omgeving rondom de Haagse Hogeschool als wij een paar honderd studentenwoningen plaatsen in deze buurt. De gemeente, de woningcorporaties en het onderwijs (stakeholders) hebben hier baat bij. Iedere partij heeft echter verschillende belangen.

Overlays en Indicators

De gemeente sluit zich aan bij de Haagse Hogeschool om meer studentenwoningen te realiseren, maar dit mag niet ten kosten gaan van de ruimtelijke kwaliteit van de buurt. Ruimtelijke kwaliteit is een indicator/overlay die standaard in de Tygron Engine staat. Daarnaast wil de gemeente dat studenten niet op plekken wonen met slechte luchtkwaliteit. De impact van wegen op de luchtkwaliteit staat ook standaard in de engine. De derde en belangrijkste indicator is het aantal studentenwoningen in het gebied.

Het aantal studentenwoningen rondom de Haagse Hogeschool omvat woningen in eigendom van het onderwijs, studentenflats en tien procent van het aantal woningen uit de sociale woningbouw (dat percentage is een eigen aanname).

Deze hebben we zelf toegevoegd met behulp van de Query Tool en Excel. Door Indicators Query Tool te kiezen, kan informatie over allerlei onderwerpen van het gebied worden opgehaald. In het onderstaande plaatje is bijvoorbeeld het aantal woningen in het bezit van het onderwijs opgezocht.

Query Tool

 

 

In het vakje onderaan is de TQL code gegeven die kan worden gebruikt in Excel. De Tygron Engine weet dat in de cel die genoemd is naar SELECT_UNITS_WHERE_STAKEHOLDER_IS_4 de actuele data van dit gegeven moet worden gebruikt. Op deze manier kan in Excel een berekening worden gemaakt die de veranderingen in het project bijhoudt. De berekening voor het aantal studentenwoningen in het projectgebied wordt dan:

SELECT_UNITS_WHERE_STAKEHOLDER_IS_4 + SELECT_UNITS_WHERE_CATEGORY_IS_STUDENT + (SELECT_UNITS_WHERE_CATEGORY_IS_SOCIAL/10) = Het aantal studentenwoningen in het gebied.

Luchtkwaliteit

Het is onwenselijk dat studenten op plekken wonen met een slechte luchtkwaliteit door drukke wegen. De studentenwoningen op een plek met slechte luchtkwaliteit tellen dus niet mee voor het doel.

Actions

De twee doelen, ruimtelijke kwaliteit verbeteren en het aantal studentenwoningen verhogen, worden behaald door acties uit te voeren. Acties kosten echter geld. Elke stakeholder heeft een bepaald budget, dus er moet nagedacht worden over welke acties betaalbaar zijn en tegelijkertijd grote voordelen opleveren. We vroegen ons af waar het startbudget veranderd kan worden. We vonden ons antwoord op de wiki met de zoekterm ‘budget’: Stakeholders levels de betreffende stakeholder kiezen rechts het budget aanpassen. http://support.tygron.com/wiki/Levels#Provided_Budget

Woningcorporaties kunnen verlaten kantoren ombouwen tot studentenwoningen. In het Actions menu konden we alleen kiezen voor kantoren appartementen en kantoren winkels. Omdat we ons antwoord niet konden vinden in de software, was de volgende stap wederom de Wiki. Door middel van de knop Upgrade Types konden wij zelf acties maken en deze uiteindelijk uitvoeren. http://support.tygron.com/wiki/Upgrades#Creating_and_editing_upgrade_types

Snel resultaat

De Haagse Hogeschool wil meer studentenwoningen in het gebied. Dit zou zij in eigen hand kunnen nemen door woningen te bouwen rondom de campus, maar in de Tygron Engine had het onderwijs niet de autoriteit om dit te doen. Door middel van Stakeholders Actions Add hebben wij een New action menu toegevoegd, zodat we verschillende acties konden toevoegen, zoals het bouwen van goedkope studentenkamers of het bouwen van een studentenflat of studentenwoning op water.

Met behulp van de Quickstart en het gebruik van de Wiki is het ons gelukt om in een paar uur een eigen project te maken in de Tygron Engine. Om het spel echt speelbaar te maken moet er echter nog wat worden gedraaid aan de knoppen, maar de basis staat!

Totale score

Een paar belangrijke punten die ons zijn bijgebleven:

 • Het starten van een nieuw project, het joinen van een bestaand project, en de onderscheiding editor en game session.
 • Attributen van bestaande gebouwen, bouwen van nieuwe gebouwen, en uitbreiden van bestaande woningen met de sections functie.
 • Drie vormen van stakeholders bij een speelsessie: playable, non playable en niet aanwezig in het gebied.
 • Overlays die informatie weergeven in een gebied, van wijken tot luchtkwaliteit tot ruimtelijke kwaliteit.
 • Bestaande indicatoren, hoe die worden berekend met Excel, en hoe eigen data kan worden gebruikt om indicatoren te maken met behulp van de Query tool
 • Acties die stakeholders kunnen uitvoeren zijn standaard bepaald, maar kunnen aangepast worden onder het tabje Actions

Gratis onderwijslicentie Tygron Geodesign Platform

Het Tygron Geodesign Platform is gratis voor studenten. De gratis Edu licentie voor onderwijsinstellingen heeft als doel meer studenten ervaring te laten opdoen met het gebruik van het Tygron Platform.

Steeds meer bedrijven en overheden gebruiken het Tygron Platform en we zien dan ook een toename in de vraag naar het aantal vacatures waarin ervaring met de Engine wordt gevraagd als een pré. Met de gratis Edu licentie proberen wij de afzet van nieuwe professionals en de vraag naar ervaren gebruikers beter op elkaar af te stemmen.

De ontwikkeling van het Tygron Platform is hard gegaan de afgelopen jaren. Werd de tool voorheen hoofdzakelijk ingezet voor het spelen van de Climategame, tegenwoordig is het Platform heel breed inzetbaar voor alle mogelijke Geodesign vraagstukken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het inzichtelijk maken van GIS data en het snel uitvoeren van complexe rekenmodellen. Studenten implementeren zelf GIS data en voeren daarmee Stresstesten uit. Vervolgens maken ze  analyses van bijvoorbeeld hittestress in gebieden.

De verwachting is dat komend schooljaar 18-19 nog eens 40 onderwijsinstellingen binnen en buiten Nederland gaan starten.

Wat krijg je bij deze nieuwe licentie?

 • 30 projecten parallel opslaan. Op die manier kunnen groepen studenten (3 a 4 per project) samen aan projecten werken.
 • Het maximale formaat per project is 1 kilometer x 1 kilometer.
 • 200 nieuwe projecten inladen zonder op te slaan.
 • Climategame is standaard meegeleverd
 • Internationaal in te zetten

In return vragen wij:

 • De school/universiteit heeft een actief plan hoe de software in het curriculum is op te nemen. Dit kan gedeeld worden met andere scholen.
 • De studenten schrijven aan het eind van de cursus een verslagje op welke manier ze de software hebben gebruikt. Dit wordt op de Tygron website gedeeld ter info voor andere scholen. Studenten kunnen deze informatie gebruiken bij het maken van een omschrijving voor een afstudeerproject.

Ben je geïnteresseerd en wil jij met jouw onderwijsinstelling ook een gratis Edu licentie of wil je meer informatie, meld je dan nu aan via info@tygron.com.

Student use case: 3D informatie bij provinciale vraagstukken

Voor deze afstudeeropdracht zijn twee studenten bezig geweest met het onderzoeken van de meerwaarde van 3D informatie binnen provinciale vraagstukken. Eén van de uitgevoerde projecten stond in het teken van klimaatadaptatie, waarbij de Tygron Engine is ingezet.

Door: Stan Keukens & Tycho Levels

Opleiding: Geo Media & Design aan de HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch

In opdracht van: Provincie Gelderland

Vraagstuk

De van Muijlwijkstraat is een straat gelegen tussen het centrum van Arnhem en station Velperpoort. Deze straat zal heringericht worden door de gemeente Arnhem, omdat deze voornamelijk uit steen bestaat. Hierdoor zijn er momenteel een aantal problemen zoals regelmatig wateroverlast vanuit Velperpoort en een hoge hittestress (voornamelijk aan de centrumzijde). Om dit probleem op te lossen kan onder andere de stoep smaller worden gemaakt en kan een overbodige busbaan worden verwijderd, waardoor er meer ruimte voor groen en water ontstaat.

De gemeente Arnhem wilt graag een overzicht van de mogelijke maatregelen op basis van hittestress en waterberging. Daarnaast willen ze ook graag de effectiviteit van deze maatregelen weten. Op die manier kunnen ze met de burgers communiceren, welke maatregelen het beste in de straat kunnen worden toegepast om de problemen te verminderen. De provincie Gelderland hecht een steeds groter belang aan klimaatadaptie en wilt er graag voor zorgen dat gemeentes dit binnen hun projecten en plannen gaan toepassen. Voor hen is het de vraag of Tygron hierin een ondersteunende rol kan spelen. Aan de hand van de meerwaarde van Tygron voor de gemeente Arnhem bij de herinrichting van de van Muijlwijkstraat, kan op die manier ook de meerwaarde voor de provincie Gelderland bepaald worden.

Klimaatadaptatie

Met behulp van het Tygron Platform zijn allereerst doelstellingen opgesteld op het gebied van groen, hittestress en waterberging. Daarna zijn alle maatregelen en de effecten toegevoegd die mogelijk in de van Muijlwijkstraat kunnen worden toegepast. Uiteindelijk zijn deze maatregelen toegevoegd aan de straat om te bepalen wat het effect is op de omgeving.

 

Conclusie

Uiteindelijk blijkt uit het onderzoek dat het Tygron Platform het beste ingezet kan worden bij de oriënterende fase voor het informeren naar de burgers. De software geeft een globaal beeld van de knelpunten in het projectgebied, van de effecten van bepaalde maatregelen en van de doelstellingen. Daarnaast kunnen aanpassingen heel snel doorberekend worden, waardoor er interactief met de software gewerkt kan worden. Met behulp van deze software krijgen burgers een beter beeld van het belang van de herinrichting, waardoor er meer input verkregen zal worden voor mogelijke oplossingen. Hiermee kunnen uiteindelijk meer weloverwogen beslissingen gemaakt worden.

De gemeente Arnhem is enthousiast over de mogelijkheden van de software en gaat graag samen met de provincie Gelderland in gesprek over het gebruik hiervan. Voor de provincie Gelderland betekent dit, dat de Tygron Engine inderdaad een bruikbaar hulpmiddel is om klimaatadaptatie te stimuleren bij gemeentes.  

Tijdens de Geoweek maken scholieren kennis met Geodesign

Het Tygron kantoor in Den Haag werd eind mei bezocht door groepen 1 en 2 van plaatselijke middelbare scholen in het kader van de GeoWeek. Dertig brugklasleerlingen kregen de kans om te werken met het Tygron Geodesign Platform.

Tijdens de GeoWeek kunnen leerlingen in hun eigen omgeving kennis maken met de praktijk van geo. Professionals uit de bodem-, water- en geo-informatiesector organiseren een bedrijfsbezoek, veldwerk of gastles en delen zo hun expertise. Door ‘zelf te doen’ kunnen leerlingen de leuke en technische kanten van het vak aardrijkskunde en de beroepspraktijk van geografie ontdekken.

DSC_0226

Slopen

Op het Tygron kantoor in Den Haag werkten de leerlingen in tweetallen aan scenario’s zoals die ook in de praktijk kunnen voorkomen. Allereerst laadden ze in het Tygron Platform een gebied in dat ze kennen en vervolgens mochten ze aanpassingen doen op het gebied van woningbouw, infrastructuur of groenvoorziening, eigenlijk wat hun fantasie ze ook ingaf. En dat hebben we geweten!

De meeste groepjes kozen voor hun eigen woonwijk of de locatie van de school. Daar werd in eerste instantie rigoureus gesloopt. Opvallend vaak ging het schoolgebouw tegen de vlakte. In de eigen woonwijk werd het ouderlijk huis juist gespaard en moest de omliggende bebouwing plaats maken voor meer groen of in een enkel geval ‘een enorm buitenzwembad’. Anderen zochten de grenzen op van de engine en bouwden enorme flatgebouwen of torens.

DSC_0225

Geen zon

Na het veranderen van de omgeving werd gekeken naar de gevolgen. Wat betekent bijvoorbeeld het aanleggen van een buitenzwembad ter grootte van een woonwijk? Het blijkt wonderen te doen voor hittestress. Maar waar moeten al die gezinnen heen die door de sloop hun huis zijn kwijtgeraakt? En in het geval van de nieuw verrezen flatgebouwen blijkt dat door de slagschaduw de wijken erachter de zon niet meer zien. Ook zijn de wegen niet meer toereikend voor al het toegenomen verkeer van de bewoners.

Op deze manier kregen de leerlingen direct te zien dat elke verandering consequenties heeft en dat stadsplanning een constante afweging is tussen economische en ecologische belangen. Belangrijke lessen die door de 3D visualisatie en het bedieningsgemak van het Tygron Platform door de meeste leerlingen als ‘heel leuk’ werd ervaren.

DSC_0222

Docent use case: Climategame motiveert studenten

Docenten hebben niet altijd even gemotiveerde studenten voor hun neus, maar bij het spelen van de Climategame van Tygron hadden ze daar geen last van.

Door: docenten

Opleiding: Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

 

“Onlangs hebben studenten Management van de Leefomgeving in Velp een speelmiddag gehad. Na een heleboel hoorcolleges en projecten over klimaatbeleid werden ze nu zelf aan het stuur gezet: Wat moet je doen als gemeente om de leefbaarheid te vergroten? Hoe kan een waterschap zijn doelen halen? Hoe opereert een projectontwikkelaar?

In een 3D-simulatie van de campus van Delft gingen de studenten aan de slag. Al spelend groeide het inzicht dat je samen meer doelen haalt dan elk apart. Dat betekent veel overleggen, schuiven met subsidies, met vergunningen, met het verdelen van verantwoordelijkheden. In de 3D-wereld zie je als speler de tijd snel verstrijken en regelmatig valt er een bui of maak je een warme zomer mee. Daardoor wordt meteen zichtbaar waar water blijft staan, vooral als je veel verhard oppervlak hebt in je stad.

Meer speeltijd

Na 3 uur spelen op een vrijdagmiddag werd gesmeekt om meer speeltijd! Zoiets meemaken als docent is een bijzondere ervaring!

VHL heeft de game aangeschaft voor het onderwijs in de ruimtelijke planvorming en voor klimaatvraagstukken. Deze game wordt al toegepast bij echte gebiedsvraagstukken met gemeenten, waterschappen en andere gebiedsactoren. Met de Tygron Engine kan elk gebied in Nederland gesimuleerd worden door het bouwen van een maatwerk-game.

Kortom: een geslaagd experiment!”

STUDENTEN ML SPELEN IN VIER TEAMS TEGEN ELKAAR. ANNE KERKHOVEN ASSISTEERT. (FOTO DAAN VAN DER LINDE)

Student use case: Hitteproblematiek in Groningen

De gevolgen van hittestress zijn nog niet bij iedereen bekend. Daarom maakte Kees van der Molen de hitteproblematiek in Groningse wijken inzichtelijk voor mensen die niet bekend zijn met het fenomeen.

Door: Kees van der Molen

Opleiding: Hanzehogeschool Groningen

in opdracht van: Sweco

“Voor mijn scriptie Civiele Techniek aan de Hanzehogeschool Groningen, heb ik onderzoek gedaan naar het effect van hittebeperkende maatregelen in de openbare ruimte. Daarvoor heb ik de hitteproblematiek in de wijken De Indische Buurt en De Hoogte in Groningen onderzocht.

Tijdens gesprekken met bewoners, beleidsmedewerkers en hulporganisaties die actief zijn in de wijken, kwam al snel naar voren dat de gevolgen van hittestress nog niet bij iedereen bekend is. Daarom wilde ik naast een theoretische omschrijving ook hittestress in kaart brengen. We kunnen het wel hebben over hittestress, maar als we het niet inzichtelijk kunnen maken, wordt het lastig uitleggen aan mensen die niet bekend zijn met het fenomeen. Met die gedachte ben ik op zoek gegaan naar software die hittestress kan visualiseren.

Slim maar eenvoudig

Al snel kwam ik uit bij Tygron Engine. Zodoende heb ik contact gezocht met Hansje Hooghiemstra en mijn onderzoek voorgelegd. Op 4 april mocht ik bij Tygron Engine op kantoor komen waar ik een demonstratie heb gekregen. Na de demonstratie kon ik zelf met het programma aan de slag om de hittebeperkende maatregelen door te rekenen.

Doordat Tygron Engine een weergave maakt met een grote diversiteit kaarten, ontstaat een scherp beeld van het onderzoeksgebied. Aangezien de interface erg makkelijk in gebruik is, kan je snel zelfstandig aan de slag. Het was dan ook makkelijk de maatregelen uit mijn ontwerp in het model te plaatsen, waarna direct de effecten zichtbaar waren. Kortom, een slim maar eenvoudig te gebruiken programma om klimaateffecten in een projectgebied weer te geven.”

 

 

 

 

 

Student use case: Waterbeheer in Veenweidegebieden

Voor de specialisatiemodule Fysisch Geo-media van de opleiding Geo media & design, hebben vier studenten van Aeres Hogeschool onderzoek gedaan naar de problematiek die zich afspeelt rondom het waterbeheer in veenweidegebieden.

Door: Ben Sinnige, Charlotte Hovenier, Roeland van de Glind en Ruben Koskamp

Opleiding: Aeres Hogeschool

in opdracht van: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

“Voor onze specialisatiemodule Fysisch Geo-media van de opleiding Geo media & design, hebben vier studenten van Aeres Hogeschool onderzoek gedaan naar de problematiek die zich afspeelt rondom het waterbeheer in veenweidegebieden.

“De opdrachtgever voor dit project is het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Zij zorgen voor het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland. Om de effecten van mogelijke beheersmaatregelen te testen, werken zij met de simulatiesoftware van Tygron. Daarnaast wordt de software gebruikt om gebiedsprocessen te simuleren waarbij meerdere stakeholders betrokken zijn. In de simulatiegame kan iedere speler een aparte rol als stakeholder kan aannemen. Elke stakeholder kan vervolgens de effecten testen van de verschillende maatregelen die hij/zij tot beschikking heeft.

Speelkaarten

Aan ons is gevraagd om deze maatregelen en hun effecten inzichtelijk en overzichtelijk te maken, zodat de betrokken partijen in de toekomst daadwerkelijk snel met deze simulatiegame aan de slag kunnen. Hiervoor zijn er een maatregelmatrix en speelkaarten voor bij de simulatiegame gemaakt. Daarnaast zijn er meerdere gamesessies gehouden met verschillende klassen van de Aeres Hogeschool om te kijken hoe zij de simulatiegame ervaren en de gemaakte speelkaarten.

Tijdens het project is er voor elke stakeholder een aparte maatregelmatrix gemaakt, zodat er per stakeholder een duidelijk overzicht ontstaat over de beschikbare maatregelen en de gevolgen hiervan op de verschillende indicatoren. Daarnaast is er in de matrix te zien of de genomen maatregel een positief of negatief effect heeft op de algemene voortgang van de andere stakeholders, hierbij wordt ook verteld welke indicatoren van de andere stakeholders vooruit of achteruit gaan. In de maatregelmatrix kan de stakeholder zien met hoeveel procent een indicator verandert bij een genomen maatregel. Waarbij rood een negatief effect aangeeft en groen een positief effect.

Effecten

We hebben de gegevens in de maatregelmatrix verzameld door de HDSR-simulatie zelf te doorgronden. Hierover hebben we bij Tygron uitleg gekregen over hoe we dit konden doen. De simulatie houdt namelijk op de achtergrond een log bij van de effecten op de verschillende indicatoren in de game. Hierdoor is het mogelijk om achteraf te zien met hoeveel procent een indicator voor of achteruit is gegaan.

Vanuit deze maatregelmatrix hebben we de ‘speelkaarten’ gemaakt. Dit kaartspel dient als introductie voor de simulatiegame zodat de verschillende stakeholders in het gebied de effecten van de mogelijke maatregelen inzichtelijk hebben en elkaars standpunten beter begrijpen. Daarnaast moeten de kaarten ervoor zorgen dat de stakeholders die de game gaan spelen, direct met de game aan de slag kunnen zonder te veel tijd te besteden aan hoe de game precies werkt.

De kaarten zijn dan ook niet een spel op zichzelf. De kaarten moeten gezien worden als een ondersteuning bij de HDSR-simulatie waarbij de stakeholders met behulp van de kaarten inzicht krijgen op de effecten van de genomen maatregel. Op deze manier kunnen ze zien dat de maatregelen die zij nemen niet alleen invloed hebben op de eigen indicatoren maar ook op de indicatoren van de andere stakeholders.”