Utrecht en Tygron samen sterk voor energietransitie

Provincie Utrecht introduceert vanaf 1 juni 2020 het zogeheten energiedashboard. Hiermee wil de provincie de energietransitie eenvoudiger en transparanter maken voor alle belanghebbenden in de regio.

Tygron heeft daarom in opdracht van het Energieteam en team GIS van Provincie Utrecht het Tygron Energy Dashboard ontwikkeld. Deze tool bestaat uit een 3D weergave van de omgeving (Tygron Platform) en een bijbehorend 2D online dashboard, wat bijvoorbeeld op een tablet geopend kan worden.

Opgaven in beeld
Met het Tygron Energy Dashboard zijn de opgave en spanningen in een specifieke regio in relatie tot de totale regionale energie opgave goed in beeld te brengen. Dit omdat er snel verschillende alternatieven doorberekend kunnen worden en de uitkomsten overzichtelijk te zien zijn in het dashboard. Daarnaast is de tool aan te passen met eigen maatregelen. Door de 3D weergave zijn de plannen begrijpelijk en inzichtelijk en is het geschikt voor participatie. Hiermee kan een gesprek gevoerd worden met belanghebbenden en dus ook bestuurlijke besluitvorming ondersteund worden.

Het dashboard toont de zelf in te stellen doelen voor verschillende maatregelen voor duurzame energie. Er kunnen zelf maatregelen worden toegevoegd of verwijderd.

De 3D wereld van een gebied in de provincie Utrecht. Eigen data kan worden toegevoegd voor verrijking zoals hier een dataset is toegevoegd die laat zien welke daken geschikt zijn voor zonnepanelen. Scenario’s maken kan door middel van plannen inladen of zelf intekenen.

Na de ruimtelijke inpassing in de 3D wereld, zijn de opbrengsten zichtbaar in het dashboard. Als blijkt dat de doelen niet zijn gehaald, kan of een alternatief scenario worden doorberekend of de doelen worden bijgesteld.

Er verschijnen meldingen als het niet mogelijk is om op die locatie te bouwen, zoals bijvoorbeeld vanwege woningen met geluidshinder, het te dicht bij elkaar plaatsten van windturbines of het plaatsen van maatregelen binnen harde of zachte grenzen. Ook kunnen er schaduwanalyses gedaan worden.

Ruimteateliers
Binnen de Regionale energie strategieën leveren regionale, lokale en thematische ateliers input. Dit participatieproces is een belangrijk onderdeel van het Regionale Energie Strategie proces. De ateliers zijn onder andere gericht op inhoudelijke onderbouwing. Deelnemers in deze ateliers kunnen bijvoorbeeld overheden, experts, inwoners, bedrijven, energiecorporaties, landbouworganisaties, waterschappen en netbedrijven zijn. Elke regio zoekt daar zelf zijn partijen voor uit. De eerste opdracht voor de ateliers is om input te leveren voor een concept RES waarbij vooral de potentie-opwek van een regio gepresenteerd wordt. Na 1 juni 2020 gaan de ateliers aan de slag om realistisch locaties te verkennen.

Samenwerking
Hans van den Bosch, Coördinerend GIS-specialist bij de provincie Utrecht is tevreden met de samenwerking: “Het Tygron Platform is een uitstekend instrument om meningen uit te wisselen over de impact van duurzame opwek in de ruimte. Het is een flexibel instrument waarbij verschillende scenario’s gepresenteerd kunnen worden. Dit levert waardevolle data op en zorgt daarmee voor een goede bijdrage aan keuzes die in de ruimtelijke omgeving gemaakt moeten worden. Vooral in de fase na 1 juni 2020 levert het energiedashboard in het Tygron Platform een waardevolle bijdrage bij de ondersteuning van het participatieproces.”

Het Tygron Platform wordt ook al voor andere thema’s ingezet, zoals bijvoorbeeld luchtkwaliteit, geluidsoverlast en wateroverlast. Lees hier meer over hoe de provincie het Platform inzet voor integrale gebiedsontwikkeling.

Wil je meer informatie over het energiedashboard in het Tygron Platform: stuur dan een mail naar info@tygron.com of naar gis@provincie-utrecht.nl

Student Use Case: Water aan de verkeerde kant van de dijk

Voor een stage en thesis voor de bachelor Internationaal Land- en Waterbeheer onderzocht student Harro Jongen van Wageningen University de schade die water van golfoverslag kan veroorzaken bij dijken. Voor een casus in Arnhem gebruikte hij het Tygron Platform.

Door: Harro Jongen
Opleiding: Bachelor International Land and Watermanagement, Wageningen University
In opdracht van: Tauw

Introductie
In 2017 zijn er nieuwe normen voor dijken in Nederland geïntroduceerd. Een van deze nieuwe normen was een verhoging in de toelaatbare debieten bij golfoverslag. Dijken en vooral kades bleken in praktijktesten een stuk beter bestand tegen erosie dan werd gedacht. Dit betekent dat waterkeringen in sommige gevallen lager mogen zijn dan met de oude normen mocht.

Wat in deze norm niet is meegenomen is de schade, die wordt veroorzaakt door het water als het eenmaal aan de verkeerde kant van de dijk is. De reden hiervoor is dat niet bekend is wat deze schade zou zijn, als het al zo ver zou komen dat er golfoverslag plaats vindt. Deze gebeurtenissen zijn relatief zeldzaam, omdat een hoge waterstand moet samenvallen met harde wind uit de maatgevende richting.

Tijdens mijn stage en thesis voor mijn bachelor Internationaal Land- en Waterbeheer heb ik gekeken naar de schade, die dit water zou kunnen hebben. Eerst heb ik gezocht naar plekken waar dit probleem mogelijk gaat spelen. Uiteindelijk heb ik een casus in Arnhem gebruikt.

Analyse

Voor mijn onderzoek heb ik eerst onderzocht waar in Nederland deze problemen voor kunnen gaan komen. Na een analyse van literatuur en hoogtekaarten, kwam ik tot de selectie van een aantal locaties. Uit deze locaties heb ik gekozen om met Arnhem verder te gaan.

Dit is het moment dat ik ben begonnen om Tygron te gebruiken. De wateroverlast-tool van Tygron is origineel ontworpen om regenoverlast in kaart te brengen. Een van de functies van deze tool is de mogelijkheid om uitlaten in je gebied een debiet toe te kennen. Hierdoor kan water het rekengebied verlaten. Als je deze punten een negatief debiet toewijst, stroomt er water het gebied in. Om golfoverslag te simuleren hebben we langs de hele kade van dit soort punten gemaakt.

Uitvoering
Op deze manier hebben we voor meerdere scenario’s bekeken, waar het water in Arnhem naar toe zou stromen. In de figuur is te zien wat er zou gebeuren bij een overstroming, die eens in de 4000 jaar plaats zou vinden bij een kadehoogte van 14,65 meter boven NAP. Zoals te zien kan bij deze situatie een aanzienlijk deel van Arnhem onder water komen te staan. De conclusie van de studie is dan ook dat er bij het toekomstige ontwerp van de kade rekening gehouden moet worden met golfoverslag en de mogelijkheid dat dat overlast kan veroorzaken.

Preview Server Release 2020

De Preview Server 2020 staat klaar voor gebruik! We hebben de afgelopen periode onze focus gelegd op het verbeteren van de inzetbaarheid van de bestaande functionaliteit. In deze mail vindt u informatie over welke verbeteringen in de functionaliteit u straks kunt gaan gebruiken en welke bijeenkomsten u kunt bijwonen om de nieuwste versie van het Tygron Platform te leren kennen.

Release van de Preview Server

Op 1 januari vindt de release van de Preview Server plaats. Dit betekent dat iedere gebruiker in het nieuwe jaar weer toegang heeft tot de nieuwste functionaliteiten en dus zelf het gebruik van de nieuwe technologie kan gaan testen. De belangrijkste vernieuwde functionaliteiten zijn:

 • Hittestress conform DPRA-standaard voor stresstesten
 • Geodesign: verbeterde interactie met GIS
 • Watermodule: verbeterde bruikbaarheid

Lees verderop in deze mail meer over deze onderwerpen.

In het begin van 2020 worden deze functionaliteiten vervolgens op de LTS Server gereleased. Ook hierover wordt u uiteraard tijdig geïnformeerd.

Komt u ook naar onze Preview bijeenkomst?

Op dinsdag 14 en donderdag 16 januari organiseren wij een bijeenkomst om de nieuwe functionaliteiten van het Tygron Platform te introduceren. Onze specialisten maken u graag wegwijs in de nieuwe technologie en kunnen u helpen uw eigen projecten te testen. Meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden kunt u vinden via de onderstaande aanmeldknop. Let op: aanmelden kan tot en met 8 januari.

Wilt u liever begeleiding op maat? Neem dan contact met ons op via info@tygron.com voor een persoonlijke afspraak.

Alvast zelf starten?

Download alvast de Preview applicatie en ontdek zelf de nieuwe functionaliteiten. Ook hebben we de Preview Support Wiki onder handen genomen en de nieuwe technologie beschreven. We blijven de wiki aanvullen en updaten dus mocht u informatie missen, geef het aan ons door via het forum zodat we het kunnen bijwerken.

Verbeterde Functionaliteiten

Hittestress

Het Tygron Platform biedt vanaf nu de mogelijkheid om te rekenen met hittestress conform de nieuwe DPRA standaard voor stresstesten. Met de nieuwe functionaliteit maak je mede op basis van KNMI gegevens accurate berekeningen over hittestress, rekening houdend met tijdstip van de dag en datum. Ook kan de ‘sun angle’ nu berekend worden op basis van een tijdstip, of een gemiddelde worden getoond in een overlay. Voor alle uitgebreide informatie over deze nieuwe technologie verwijzen we u graag naar de documentatie op de Preview Support Wiki over de DPRA Module. Het vertrouwde UNESCO model voor hittestress is ook nog steeds beschikbaar.

Geodesign

Met de verbeterde functionaliteiten voor Geodesign is het mogelijk om beter te interacteren met GIS. Data vanuit het Tygron Platform kan live worden getoond in GIS-applicaties met behulp van een WMS of een WFS. U kunt bijvoorbeeld uw data tonen in een eigen web map omgeving en de data inclusief de attributen gebruiken in andere software pakketten, zoals Arcgis of QGIS, voor verdere analyses. Daarnaast is er ook gewerkt aan een veelgevraagde feature, namelijk het inladen van eigen 3D modellen in de bestaande 3D wereld. Het is nu mogelijk om gedetailleerde modellen, inclusief texturen, in te laden in het Platform. Bijvoorbeeld een nieuw ontwerp van een architect of kenmerkende gebouwen kunnen hiermee worden ingeladen om zo de herkenbaarheid van het 3D model te vergroten. Om u alvast een indruk te geven van deze nieuwe mogelijkheden verwijzen we u graag naar het onderstaande filmpje en de documentatie op de Preview Support Wiki.

Vernieuwde Watermodule

In de watermodule zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd. Het inladen van eigen data over kunstwerken is aangepast waardoor er minder voorwerk in GIS hoeft te gebeuren. Dit zit met name in de plaatsing van de kunstwerken in de rasterisatie van het gebied. Ook wordt er meer feedback gegeven over het watersysteem in de vorm van nieuwe overlays en betere feedback berichten. Ook het doorrekenen van grote gebieden is verbeterd. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid om berekeneningen per area te doen in plaats van over het gehele gebied. Dit scheelt aanzienlijk in de doorrekentijd wanneer er een aanpassing is gedaan in een klein gedeelte van het gebied. Voor alle aanpassingen in de watermodule verwijzen we u graag naar de release notes waarin bij de verschillende updates de specifieke aanpassingen benoemd zijn.

Testen

Heb je een project op de LTS Server en wil je deze graag testen op de Preview Server? Geef dan de naam van het project door aan support@tygron.com zodat we er voor kunnen zorgen dat je project ook op de Preview Server komt te staan. Let op dat dit wel meetelt voor het aantal opgeslagen projecten die je binnen uw licentie kunt bewaren.

Bereikbaarheid tijdens de feestdagen

Van 25 december t/m 1 januari zijn wij niet bereikbaar voor support. Mocht u ergens tegenaan lopen neem dan contact op via support@tygron.com

We wensen u alvast fijne feestdagen en hopen dat u ook in het nieuwe jaar weer veel plezier beleeft aan het Tygron Platform!

Met vriendelijke groet,

Het Tygron Team

Preview bijeenkomsten op 14 en 16 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 krijgt iedereen met een Tygron LTS-licentie tijdelijk toegang tot de Preview Server, dit als voorbereiding op de jaarlijkse grote LTS Server release die gepland staat tegen het eind van Q1 2020. Alle nieuwe features die in de Preview server beschikbaar zijn komen bij de LTS Server release ook beschikbaar op de LTS server. Doordat u al vanaf 1 januari toegang heeft tot deze nieuwe functies, heeft iedereen de mogelijkheid om te experimenteren met de nieuwste technologie en bestaande projecten te testen. Op deze manier kunt u oefenen met de nieuwe functionaliteit en nagaan of uw bestaande project nog werkt zoals verwacht in de nieuwe omgeving.

We begrijpen dat het fijn is om een beetje hulp te krijgen bij het kennismaken met de nieuwste mogelijkheden. Daarom worden er, net als vorig jaar, twee Preview bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u uw eigen vertrouwde projecten testen in de nieuwe omgeving. Werkt alles nog zoals u gewent bent? Kunt u de nieuwe functies direct toepassen in uw bestaande project? En hoe werken de nieuwe functies eigenlijk? We helpen u graag om achter deze antwoorden te komen en zo weer vertrouwd te raken met de nieuwe omgeving. Graag nodigen we u uit om naar een van deze bijeenkomsten te komen.

Via onderstaande aanmeldformulier kunt u zich opgeven. We vragen u tevens welk(e) project(en) we vooraf voor u over kunnen zetten van de LTS Server naar de Preview Server. Alleen dan kunt u met uw huidige project testen op de Preview Server.

De bijeenkomsten vinden plaats op ons kantoor aan de Lange Voorhout 46 in Den Haag op:

 • Dinsdag 14 januari van 9:30 tot 12:00
 • Donderdag 16 januari van 13:30 tot 16:00

Bij welke van de twee bent u aanwezig? Aanmelden kan tot 8 januari 2020 dus meldt u vandaag nog aan zodat we ook uw project alvast kunnen voorbereiden.

Tot dan!

Het Tygron Team

 

Verslag Tygron Community of Practice Geodesign

Op 25 november 2019 vond de eerste Tygron Community of Practice rond het thema Geodesign plaats. De bijeenkomst was gericht op hoe vraagstukken bij provincies door het Tygron Platform ondersteund kunnen worden. Er was inbreng vanuit de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland, maar ook enkele gemeenten en adviesbureau’s waren aanwezig. 

 De bijeenkomsten van de Community zijn voor Tygron en haar gebruikers belangrijk want:

 • Gebruikers laten ons zien op welke manier het Tygron Platform wordt gebruikt en waar en waar zij tegen aan lopen; op basis hiervan kunnen wij verbeteringen doorvoeren.
 • Gebruikers inspireren elkaar. Er zijn erg veel verschillende toepassingen van het Tygron Platform. Het blijkt erg zinvol om elkaars toepassingen te zien en vragen te kunnen stellen.
 • Tygron kan de nieuwe ontwikkelingen delen en uitleggen

Bovenstaande werd middels een aantal gevarieerde presentaties ingevuld:

Use cases, provincie Utrecht door Luc de Horde (strategisch adviseur omgevingsinformatie bij provincie Utrecht).  Luc vertelde hoe de Provincie Utrecht het Tygron Platfom inzet voor integrale afwegingen met Milieu Kwaliteitsprofielen (MKP) en voor het PRovinciaal Initiatieven Platform (PRIP). Hij gaf een vooruitblik op de inzet van het Tygron Platform voor visievorming.

 Ontwikkelingen Tygron en Geo-design door Maxim Knepfle (CTO Tygron), oa:

Koppeling en integratie met (Esri) software, zoals de live koppeling tussen Tygron en ArcGIS Pro via wfs en het inladen van gedetailleerde 3D met texturen: zie ook filmpje:

Eerste ontwikkelingen op het gebied van parametrisch ontwerpen

Werken met hittestress cf DPRA-richtlijn. Zie ook filmpje: 

Deze ontwikkelingen zullen begin januari voor alle gebruikers beschikbaar komen op onze Preview Server. Alle gebruikers zullen worden uitgenodigd om deze te testen voordat ze overgaan naar de LTS Server twee maanden later.

Ron Boing (geo-adviseur) van de provincie Gelderland vertelde hoe hij en zijn team het Platform hebben ingezet voor een testcase voor gebiedsontwikkeling. Met het Platform kon inzicht verworven worden in de wisselwerking tussen onder meer groen, parkeren en bouwopgave. Ron liet een aantal mooie voorbeelden zien voor hoe data in het Platform met behulp van html kan worden ontsloten. Zie voor meer info ook deze discussie op ons gebruikersforum: https://community.tygron.com/forum/discussion/comment/423#Comment_423=

Ken Arts (geo-informatie specialist bij provincie Noord-Brabant) van de Provincie Noord Brabant liet zien hoe Noord-Brabant Tygron voor het PRIP heeft toegepast. Een ontwikkelopgave en bijbehorende data zijn in het Platform inzichtelijk gemaakt. Het maken van filmpjes hiervan heeft zeer bijgedragen aan de voorbereiding van de PRIP-sessie zelf. Ken benoemde ook een aantal waardevolle concrete verbeterpunten om de voorbereiding van de data voor een PRIP te versnellen.

Download PDF

Presentatie_toepassing_Tygron_Brabantse_PRIP.pdf

Robert-Jan den Haan (PhD van de Universiteit van Twente) demonstreerde tot slot zijn zelf ontwikkelde toepassing om stakeholders te betrekken bij riviermanagement. Door het combineren van verschillende modellen, een fysiek spelbord en het Tygron Platform verbeterd hij het inzicht in ontwerpkeuzes bij riviermanagement. Zie ook: https://www.tygron.com/nl/2019/11/07/de-virtual-river-game-maakt-complexe-modellen-inzichtelijk-voor-alle-stakeholders/

 

 

Tijdens en na afloop van de presentaties was er veel ruimte voor discussie over deze en andere toepassingen. Zo is gesproken over de mogelijkheid om het Tygron Platform voor de stikstofproblematiek in te zetten. Hier zijn verschillende opties voor denkbaar die variëren van het verkennen van oplossingsrichtingen binnen de bestaande functionaliteit van het Platform tot het inbouwen van de PAS-rekenmethodiek. Florian Witsenburg, CEO van Tygron, heeft de provincies uitgedaagd om een gezamenlijke behoefte te formuleren.

Ook waren er vragen over de toepassingsmogelijkheden van het Tygron Platform voor energietransitie. Ook hiervoor wordt het Platform al veelvuldig ingezet, bijvoorbeeld door Tauw ter ondersteuning van de totstandkoming van de Regionale Energie Strategie RES). Hier zie je hoe:

 

Tygron werkt continu aan het verbeteren van de functionaliteiten van ons platform. Vanuit de feedback  van gebruikers, onder meer op deze bijeenkomst, zullen we ook in de toekomst weer een flink aantal verbeteringen kunnen doorvoeren. Wij zien alweer uit naar de volgende bijeenkomst.

Innovatiesprint brengt Tygron en ESRI dichter bij elkaar

Vorige week kwamen programmeurs van Tygron en ontwikkelaars en gebruikers van ESRI bij elkaar voor een innovatiesprint. Doel was om beide werelden beter te integreren door de software met elkaar te laten praten. Denk daarbij aan voorbeelden als: hoe gebruik ik Tygron visualisaties in ESRI en omgekeerd hoe zie ik ESRI data in het Tygron Platform.

Op de eerste dag werden praktijkvoorbeelden van provincie Gelderland en Tauw uitgewerkt als user stories. Voorbeelden van user stories die zijn opgepakt zijn:
– Als gebruiker van ArcGIS en Tygron wil ik vanuit mijn ArcGIS omgeving Tygron rekenmodellen gebruiken om zo vanuit één omgeving al mijn data en modellen aan te sturen.
– Als gebruiker van ArcGIS en Tygron wil ik ArcGIS analyses in het Tygron Platform gebruiken, zodat ik de uitkomsten ervan in mijn project kan visualiseren voor klanten.

Na vijf werkdagen intensief overleggen en samenwerken is het gelukt om op verschillende manieren over en weer data in elkaars software te laten zien, zoals via story maps en in GIS viewers. De komende tijd bekijken Tygron en ESRI hoe ze dit verder doorontwikkelen. Tygron heeft nu al aanpassing gedaan zodat klanten in ArcGIS direct resultaten in het Tygron Platform kunnen bekijken, inclusief legenda en time frames.

Bekijk hier de releasenotes van de innovatiesprint:

https://support.tygron.com/wiki/Version_2019.8.2

https://support.tygron.com/wiki/Version_2019.8.3

Een terugblik op het Tygron Water Symposium 2019

In de meest recente versie van het Tygron Platform is veel aandacht voor water. In 2018 is de nieuwe watermodule samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland ontwikkeld en begin 2019 gevalideerd. Hierdoor is het Tygron Platform een betrouwbaar waterinstrument dat wordt gebruikt door een brede groep professionals in het werkveld. Tijdens het eerste Tygron Water Symposium kwamen zij bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. We pikken hier twee van de acht sessies eruit. 

 

Volgens Monique de Groot zijn de stappen naar een ‘klimaatrobuuste gemeente’ in grote lijnen duidelijk, namelijk stresstest, dialoog en uitvoering. Tauw begeleidt gemeenten in dit proces en gebruikt de Tygron Watermodule bij al deze stappen als ondersteuning.

Fase 1 Stresstesten

De eerste fase is inzicht krijgen in de huidige situatie door middel van een stresstest. Len Geisler (Tauw) toont hoe je met het Tygron Platform op verschillende abstractieniveaus naar resultaten van stresstesten kan kijken. 

Bij bijvoorbeeld wateroverlast krijg je een goed beeld over begin- en eindpunt, maar ook over stroomrichting. 

Hittestress. In de toekomst gaat het steeds vaker voorkomen dat er plekken zijn waar de gevoelstemperatuur zo hoog is dat je niet meer goed kan functioneren. Daarom is het van belang om koele plekken inzichtelijk te hebben. 

Bomen hebben veel invloed op hittestress. Maar de exacte locatie van bomen zitten vaak niet goed in de open data. Daarom werkt Tauw zelf aan data waar die bomen wel goed in zitten, met behulp van machine learning. Deze gegevens voegt Tauw zelf toe aan de open data die Tygron standaard inlaadt. 

Bij stresstesten is hitte ook een belangrijk aandachtspunt en daarom werkt Tygron aan een verbeterde hittestress-module conform de DPRA bijsluiter (de nieuwe standaard die door RIVM en Wageningen Universiteit is ontwikkeld). Een eerste versie komt al deze week op de Preview server beschikbaar. Een van de belangrijke verbeteringen ten opzichte van de huidige versie is dat er gewerkt wordt met de impact van schaduwen. Komende periode wordt deze module nog verder aangevuld en verbeterd. 

Fase 2 Dialoog

De tweede fase is over de resultaten van de stresstesten in discussie gaan met belanghebbenden, denk aan gemeenten, burgers, ondernemers en calamiteitenorganisaties. Zo wordt bijvoorbeeld aan bewoners van een wijk de stelling voorgelegd hoe groot het probleem is als een deel van hun wijk niet bereikbaar is na een heel heftige bui. Een uitkomst hiervan kan zijn dat in bepaalde straten helemaal geen water op straat mag blijven staan. Om te bekijken hoe aan deze eis kan worden voldaan, wordt opnieuw het Tygron Platform gebruikt. De impact van verschillende stedebouwkundige plannen wordt inzichtelijk gemaakt voor alle betrokkenen. 

Fase 3 Uitvoering

Scenario’s die worden onderzocht op het platform zijn bijvoorbeeld: een park inrichten als wadi, groene afgekoppelde daken, een waterbergende weg en de verlaging van tuintjes. De impact van deze opties wordt aan tafel met beleidsmakers en betrokkenen verkend en hierdoor ontstaat meteen discussie. 

 • Demo: Snakeware Augmented Reality app
 • Door: Arjen de Jong van Snakeware – arjen@snakeware.nl

Snakeware heeft samen met Waterschap Noorderzijlvest en Tygron een Augmented Reality app ontwikkeld. Modellen worden vanuit Tygron door middel van AR op tafel gevisualiseerd en ingezet om de dialoog aan te gaan. Bewoners kunnen zo bijvoorbeeld zien hoe hun eigen wijk of stad eruit ziet na een enorme bui. Tijdens het Tygron Water Symposium was het mogelijk om de oplossing zelf te ervaren.

Na afloop van het symposium vertrok het team snel naar Amsterdam voor de uitreiking van de Dutch Interactive Awards afgekort de DIA’s. Tijdens de uitreiking heeft de oplossing een zilveren award in de categorie “Nieuwe interfaces” behaald. Deze awards worden uitgereikt aan de beste digitale oplossingen van afgelopen jaar. De ‘unieke combinatie van betrouwbare data uit Tygron, maatschappelijke relevantie en een innovatieve interface’ is volgens de vakjury een unieke, prijswinnende combinatie.  

 

 • Sessie: Tygron voor dialoog: stresstest in 1 dag 
 • Door: Willemijn Rossen van Waterschap Zuiderzeeland – w.rossen@zuiderzeeland.nl

Met ‘stresstest in 1 dag’ biedt Waterschap Zuiderzeeland in samenwerking met Aveco de Bondt een krachtige les in klimaatadaptatie aan gemeenten. Het Tygron Platform speelt een belangrijke ondersteunende rol. Het doel is bewustwording creëren en met elkaar in gesprek komen.

Voordat de eendaagse stresstest van start gaat, komt er ongeveer een week aan voorbereiding bij kijken. Gegevens worden verzameld van de participerende gemeenteen de stresstesten worden berekend op het Tygron Platform

Plek op de agenda

Op de dag zelf komen medewerkers van de gemeente van verschillende afdelingen bij elkaar. Zij krijgen een algemene presentatie om iedereen op hetzelfde kennisniveau te krijgen. Een medewerker van Aveco de Bondt presenteert vervolgens de resultaten van de stresstesten met behulp van de 3D visualisatie van het Tygron Platform. Daarna gaan de deelnemers samen aan de slag met de probleemlocaties. De impact van verschillende aangedragen maatregelen wordt direct bekeken met behulp van het Tygron Platform. Dan volgt het actieve onderdeel van de dag. Deelnemers fietsen gezamenlijk naar de probleemlocaties om daar ter plekke te kijken.  

De dag wordt afgesloten met een terugkoppeling aan bestuurders en raad. Dit heeft als belangrijk effect dat het onderwerp nu zichtbaar is en een plek heeft op de agenda. Je ziet dat er ook weer nieuwe vragen uit voortkomen en dat deze worden opgepakt.

Resultaten

De stresstest in 1 dag is in de gemeentes Urk, Lelystad en Zeewolde toegepast. De inzet van het Tygron Platform heeft daar heel duidelijk bijgedragen aan een gezamenlijk en breed gedragen begrip van de materie. Zeewolde zet nu sterk in op het vergroten van de bewustwording bij bewoners en bedrijven. In Lelystad koppelen ze de uitkomsten aan plannen als de omgevingsvisie. In Urk nemen ze de resultaten mee in de watervisie en zijn er ook verdiepende vervolg-stresstesten georganiseerd.

 

 

Preview release 2019

Release van de Preview Server en de LTS Server
Op 1 april wordt de nieuwe Preview Server gereleased. Dat betekent dat iedere gebruiker vanaf dat moment weer toegang heeft tot de Preview Server en dus zelf de nieuwste functionaliteiten kan gaan testen. Op 1 juni staat de grootste release van het jaar gepland, de nieuwe functionaliteiten zijn vanaf dan te vinden op de vertrouwde LTS Server. Meer informatie daarover volgt nog.

Kom je naar onze Pre-release bijeenkomst?
Op dinsdag 16 april en donderdag 16 mei organiseren we een bijeenkomst om de nieuwe functionaliteit van het Tygron Platform te introduceren. Onze specialisten maken je graag verder wegwijs in de nieuwe interface en kunnen je helpen je eigen project te testen.

Meld je aan via info@tygron.com en zorg dat je erbij bent!
Wilt u liever begeleiding op maat? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijke afspraak.

Wat zijn de nieuwe functionaliteiten?

 • Combineer de nieuwe watermodule met de netwerkfunctionaliteit die recent beschikbaar is komen. Bekijk bijvoorbeeld wat het effect is van een overstroming op het aanwezige elektriciteitsnetwerk. Lees meer over de watermodule in dit artikel.
 • Selecteer nu wederom grotere gebieden, tot wel 30kmx30km! Hiermee wordt de inzetbaarheid voor verschillende klanten weer vergroot en kunnen grotere casussen doorgerekend worden.
 • De 3D wereld is nu nog completer omdat er meer data automatisch gekoppeld wordt. Het grootste verschil hiervan is te zien in buitenlandse projecten. De koppeling met Open Streetmaps zorgt ook buiten onze landsgrenzen voor een accuraat gegenereerde 3D wereld.

 

De nieuwe interface
Het Tygron Platform brengt de huidige situatie in beeld, geeft inzicht in toekomstplannen en zorgt voor snelle consensus bij stakeholders. Die drie toepassingen komen duidelijk terug in de nieuwe interface met de toevoeging van aparte tabbladen. De nieuwe interface maakt het werken met het Platform overzichtelijker en efficiënter.

Help jezelf en een ander via onze community

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de community hub die het leven als gebruiker van het Tygron Platform vergemakkelijkt. Naast bestaande wiki, die altijd bijgewerkt wordt, zijn er nieuwe support kanalen beschikbaar.

 • Tutorial filmpjes leggen de basis principes van het Platform duidelijk uit en zijn te gebruiken als naslagwerk en als interne opleidingstool.
 • Gratis Tutorial projecten die je kan gebruiken als opleidingstool.
 • Het forum is bij uitstek de plek waar gebruikers en specialisten elkaar treffen om vragen te stellen en uitleg te geven.

We werken het hele jaar hard om het Tygron Platform stabiel, vooruitstrevend en up to date te houden. We zijn trots op de verbeteringen die we hebben doorgevoerd en de nieuwe functionaliteiten die we hebben toegevoegd. We kijken er dan ook naar uit dat je het gaat gebruiken.

Snel leren werken met het Tygron Platform

De twee nieuwste medewerkers van Tygron kregen onlangs een spoedcursus in het gebruik van het Tygron Geodesign Platform. Hoe snel kregen ze het softwarepakket onder de knie en wat voor soort project hebben ze gedaan?

Door: Alicia Sam & Wout Lindeman

Twee maanden geleden hebben wij op kantoor de Quick start training gevolgd om bekend te worden met de basisfunctionaliteit van het Tygron Platform. Allereerst hebben wij een fictief project bedacht om uit te werken. Omdat Wout student is aan de Haagse Hogeschool, hebben wij de buurt van de school in het platform geladen. Een gebied van 500×500 meter, Laakhaven- Oost en omgeving.

Opgave en Stakeholders

Na wat research op internet kwamen we al snel bij het volgende probleem: er zijn te weinig betaalbare woningen voor studenten in Den Haag. Volgens het AD zal het tekort aan studentenwoningen oplopen tot ongeveer 1900 woningen in 2024. Daarom keken wij wat het zou betekenen voor de omgeving rondom de Haagse Hogeschool als wij een paar honderd studentenwoningen plaatsen in deze buurt. De gemeente, de woningcorporaties en het onderwijs (stakeholders) hebben hier baat bij. Iedere partij heeft echter verschillende belangen.

Overlays en Indicators

De gemeente sluit zich aan bij de Haagse Hogeschool om meer studentenwoningen te realiseren, maar dit mag niet ten kosten gaan van de ruimtelijke kwaliteit van de buurt. Ruimtelijke kwaliteit is een indicator/overlay die standaard in de Tygron Engine staat. Daarnaast wil de gemeente dat studenten niet op plekken wonen met slechte luchtkwaliteit. De impact van wegen op de luchtkwaliteit staat ook standaard in de engine. De derde en belangrijkste indicator is het aantal studentenwoningen in het gebied.

Het aantal studentenwoningen rondom de Haagse Hogeschool omvat woningen in eigendom van het onderwijs, studentenflats en tien procent van het aantal woningen uit de sociale woningbouw (dat percentage is een eigen aanname).

Deze hebben we zelf toegevoegd met behulp van de Query Tool en Excel. Door Indicators Query Tool te kiezen, kan informatie over allerlei onderwerpen van het gebied worden opgehaald. In het onderstaande plaatje is bijvoorbeeld het aantal woningen in het bezit van het onderwijs opgezocht.

Query Tool

 

 

In het vakje onderaan is de TQL code gegeven die kan worden gebruikt in Excel. De Tygron Engine weet dat in de cel die genoemd is naar SELECT_UNITS_WHERE_STAKEHOLDER_IS_4 de actuele data van dit gegeven moet worden gebruikt. Op deze manier kan in Excel een berekening worden gemaakt die de veranderingen in het project bijhoudt. De berekening voor het aantal studentenwoningen in het projectgebied wordt dan:

SELECT_UNITS_WHERE_STAKEHOLDER_IS_4 + SELECT_UNITS_WHERE_CATEGORY_IS_STUDENT + (SELECT_UNITS_WHERE_CATEGORY_IS_SOCIAL/10) = Het aantal studentenwoningen in het gebied.

Luchtkwaliteit

Het is onwenselijk dat studenten op plekken wonen met een slechte luchtkwaliteit door drukke wegen. De studentenwoningen op een plek met slechte luchtkwaliteit tellen dus niet mee voor het doel.

Actions

De twee doelen, ruimtelijke kwaliteit verbeteren en het aantal studentenwoningen verhogen, worden behaald door acties uit te voeren. Acties kosten echter geld. Elke stakeholder heeft een bepaald budget, dus er moet nagedacht worden over welke acties betaalbaar zijn en tegelijkertijd grote voordelen opleveren. We vroegen ons af waar het startbudget veranderd kan worden. We vonden ons antwoord op de wiki met de zoekterm ‘budget’: Stakeholders levels de betreffende stakeholder kiezen rechts het budget aanpassen. http://support.tygron.com/wiki/Levels#Provided_Budget

Woningcorporaties kunnen verlaten kantoren ombouwen tot studentenwoningen. In het Actions menu konden we alleen kiezen voor kantoren appartementen en kantoren winkels. Omdat we ons antwoord niet konden vinden in de software, was de volgende stap wederom de Wiki. Door middel van de knop Upgrade Types konden wij zelf acties maken en deze uiteindelijk uitvoeren. http://support.tygron.com/wiki/Upgrades#Creating_and_editing_upgrade_types

Snel resultaat

De Haagse Hogeschool wil meer studentenwoningen in het gebied. Dit zou zij in eigen hand kunnen nemen door woningen te bouwen rondom de campus, maar in de Tygron Engine had het onderwijs niet de autoriteit om dit te doen. Door middel van Stakeholders Actions Add hebben wij een New action menu toegevoegd, zodat we verschillende acties konden toevoegen, zoals het bouwen van goedkope studentenkamers of het bouwen van een studentenflat of studentenwoning op water.

Met behulp van de Quickstart en het gebruik van de Wiki is het ons gelukt om in een paar uur een eigen project te maken in de Tygron Engine. Om het spel echt speelbaar te maken moet er echter nog wat worden gedraaid aan de knoppen, maar de basis staat!

Totale score

Een paar belangrijke punten die ons zijn bijgebleven:

 • Het starten van een nieuw project, het joinen van een bestaand project, en de onderscheiding editor en game session.
 • Attributen van bestaande gebouwen, bouwen van nieuwe gebouwen, en uitbreiden van bestaande woningen met de sections functie.
 • Drie vormen van stakeholders bij een speelsessie: playable, non playable en niet aanwezig in het gebied.
 • Overlays die informatie weergeven in een gebied, van wijken tot luchtkwaliteit tot ruimtelijke kwaliteit.
 • Bestaande indicatoren, hoe die worden berekend met Excel, en hoe eigen data kan worden gebruikt om indicatoren te maken met behulp van de Query tool
 • Acties die stakeholders kunnen uitvoeren zijn standaard bepaald, maar kunnen aangepast worden onder het tabje Actions