Leren van hoogwatercalamiteiten

Naar aanleiding van de hoogwatercalamiteiten in de zomer van 2021 organiseerde de STOWA in september 2021 een kennisdag over de lessen die hieruit getrokken kunnen worden. Deze kennisdag werd gehouden in Geofort, en samen met Willemijn Simon van Leeuwen (directeur van Geofort) hield ik een introductie over hoe big data en High Performance Computing kunnen bijdragen aan begrip bij een breed publiek over de impact van dit soort calamiteiten. Deze introductie is hier terug te vinden:

Bijeenkomst | Webinar Hoogwater zomer 2021, Presentatie Geofort | 2021 – YouTube

In mijn presentatie ging ik onder meer in op de simulaties en validaties die we hebben gedaan op basis van de overstromingen in Zuid-Limburg. We hebben hierbij gebruik gemaakt van verschillende open geodata sets, aangevuld met informatie van weerstations, meetdata maar ook uit twitter-berichten. Meer informatie over deze analyse is hier terug te vinden:

Tygron EN Geodesign Platform | Flash floods in River Catchments

restaurant “de Geulhof”

Tijdens de bijeenkomst vertelt calamiteiten coördinator Paul Robijn Hoogheemraadschap van Rijnland, wat er precies gebeurde bij het afschuiven van de veenkade in de Tempelpolder in de zomer 2021 en hoe Rijnland hiermee om is gegaan. Hij gaat hierbij ook in op hoe Tygron tijdens dit incident is ingezet voor het berekenen van scenario’s:

Bijeenkomst | Webinar Hoogwater zomer 2021, presentatie Reeuwijk | 2021 – YouTube

Zie voor een verslag van de gehele bijeenkomst: 20210916 Verslag bijeenkomst hoogwatercalamiteiten 2021 inclusief videolinks, defversie.pdf (stowa.nl)

Meer informatie over de analyses van Tygron naar aanleiding van het hoogwater in Zuid-Limburg is hier terug te vinden: Logboek waterramp 16 juli 2021