Digital Twin voor een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving

Elke gemeente staat voor grote, complexe opgaves zoals woningbouw, klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving en energietransitie. Deze complexe thema’s vragen om een integrale, intelligente, data-gedreven aanpak. Om deze uitdagingen actief en integraal het hoofd te bieden is een eigen 3D Digital Twin van uw gemeente of provincie noodzakelijk.

Maar een Digital Twin… Hoe haalbaar is dat? Is dat niet extreem kostbaar om te maken? Hoe zorg je dat alle specifieke kenmerken, beleidsuitdagingen en regelgeving van je gemeente ook zijn verwerkt in de Digital Twin?

Voor dit specifieke doel is het Tygron Geodesign Platform ontwikkeld. Met het Tygron Geodesign Platform is het haalbaar en betaalbaar om uw eigen gemeente een Digital Twin te realiseren, waarin naast de best beschikbare open data uw eigen beleidsdoelen, specifieke kenmerken en (3D) data zijn verwerkt.

Het platform is een robuuste, open infrastructuur, ontworpen om het geautomatiseerd verwerken, analyseren en visualiseren van grote hoeveelheden ruimtelijke data tot een Digital Twin. Het platform is een praktische ondersteuning voor ingenieurs, overheden, planners en ontwerpers bij vraagstukken als woningbouw, duurzaamheid, klimaatadaptatie en leefbaarheid.

Zou u zelf eens willen ervaren wat een Digital Twin van uw eigen gemeente voor u kan betekenen?

Optie 1
In een half uur bespreekt u met een van onze experts voor welke use case u mogelijk een digital twin zou willen inzetten. Onze expert kan vrijblijvend een beeld schetsen van hoe uw specifieke use case door een Tygron Digital Twin kan worden ondersteund.
Optie 2
Meld u aan voor het webinar op 2 maart 2021 “Een Digital Twin voor het realiseren van een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving“