Lelystad fietst langs knelpunten uit stresstest

De gemeente Lelystad heeft, ondersteund door Aveco de Bondt, een stresstest uitgevoerd om in beeld te brengen waar de kwetsbaarheden liggen op het gebied van wateroverlast en hitte. Daarvoor heeft ze eerst een analyse laten uitvoeren van de knelpunten. Voor deze analyse is het Tygron Platform ingezet.

Daarna zijn medewerkers van de gemeente en het waterschap gaan fietsen om deze knelpunten ter plekke te bekijken. Diezelfde avond hebben ze hun bevindingen aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Lees meer: Lelystad fietst om knelpunten uit de stresstest te bekijken – Ruimtelijke adaptatie