Dynamisch ontwerpen met de Atlas Leefomgeving en Tygron

In de online Atlas Leefomgeving vind je allerlei kaartinformatie over de leefomgeving, van luchtkwaliteit tot wandelroutes. Die informatie kan heel goed gebruikt worden als basis voor ontwerpen – met behulp van het Tygron Platform. In een mede door de provincie Gelderland  en de gemeente Aalten georganiseerde werksessie gingen raadsleden en ambtenaren hiermee aan de slag met ontwerpen voor een fictieve casus in Aalten. De data uit de Atlas kon bekeken en doorgerekend worden in Tygron, zo kregen ontwerpen van de deelnemers in Tygron een score, bijvoorbeeld voor luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Op basis van die scores konden deelnemers hun plan weer verder optimaliseren in het Tygron Platform. Zie voor een verslag van de werksessie:

 

Ontwerpen met de Atlas Leefomgeving in Aalten | Atlas Leefomgeving