De nieuwe watermodule van het Tygron Platform

Volledige controle over het eigen watersysteem met het Tygron Platform

De integrale watermodule van het Tygron Geodesign Platform is overzichtelijke software die risico’s in kaart brengt, oplossingen doorrekent en verschillende scenario’s inzichtelijk maakt voor alle belanghebbenden. Door klimaatsverandering moeten we ons watersysteem voorbereiden op extremen, zoals droogte en overstromingen. Maar ook waterkwaliteit is van levensbelang voor mens, dier en planten. 

Bekijk hieronder hoe de overstromingsmodule werkt.

Bekijk hieronder hoe de Waterkwaliteitsmodule werkt.

In korte tijd kunt u zelf verschillende scenario’s toetsen, zoals bij een overstroming. Realistische waterbewegingen tonen direct hoe diep het water komt en hoeveel tijd er is voor evacuatie. Ook maatregelen als het plaatsen van dijken worden in real time getoetst.

De resultaten zijn onmiddellijk inzichtelijk op alle mogelijke platformen in 3D, 2D of in een van de uitgebreide analytische datasets. De 3D wereld zorgt ervoor dat ook niet-experts de uitkomsten goed begrijpen. Zo kunnen initiatiefnemers en stakeholders doeltreffend plannen maken en beleid opstellen.