Alliander en Tygron reduceren aardgasgebruik

In Nederland is een energietransitie bezig waarbij wordt afgestapt van het gebruik van aardgas. Daarvoor heeft Alliander DGO in samenwerking met Tygron de applicatie OmOns ontwikkeld. OmOns is een eenvoudig te gebruiken tool die voor alle bewoners in een buurt beschikbaar wordt gemaakt. De app stelt gemeenten en andere initiatiefnemers in staat om bewoners in elke buurt via een buurtproces te betrekken bij besluitvorming over een nieuwe en duurzamere energievoorziening.

Omdat bewoners voor hun woningen kunnen laten inschatten wat de kosten en effecten zijn van verschillende maatregelen, kunnen ze  voor zichzelf bepalen welke opties interessant zijn. Bovendien kunnen ze  andere bewoners stimuleren ook bepaalde opties te verkennen door hun keuzes zichtbaar maken voor de rest van de buurt. De bewoners krijgen feedback over hoe zij collectief hun aardgasverbruik kunnen reduceren.