19th Ave New York, NY 95822, USA
GEODESIGN

The Tygron Platform is a powerful tool for participatory planning as it enables stakeholders to collaboratively create, visualize, and test different scenarios for urban development projects. Here are some ways in which the platform can be useful for participatory planning:

  1. Scenario Analysis: The platform allows stakeholders to create and test different development scenarios, including changes to land use, building density, and infrastructure, to evaluate the potential impact on the surrounding area, climate resiliency, and environment.
  2. Collaborative decision-making: The platform allows multiple stakeholders, including government officials, urban planners, developers, and residents, to participate in the planning process. This enables a collaborative decision-making approach where everyone's ideas and perspectives can be considered.
  3. Real-time Visualization: The platform provides real-time visualization of various urban development scenarios, allowing stakeholders to see the potential impact of different decisions on the urban environment. This enables stakeholders to make informed decisions based on the available data.
  4. Stakeholder engagement: The platform provides tools for engaging with community members and other stakeholders to gather feedback on the development project and incorporate their perspectives into the planning process.
  5. Risk assessment: The platform allows for risk assessment and management, enabling stakeholders to identify and mitigate potential risks associated with urban development projects. This helps to ensure that the final plan is safe, sustainable, and resilient.

Overall, the Tygron Platform is a useful tool for participatory planning as it enables stakeholders to collaborate, visualize, and test different scenarios for urban development projects. This helps to ensure that the final plan is evidence-based, sustainable, and meets the needs of all stakeholders involved.

Gemeente_Rotterdam_feature
Rotterdam in action: Cooperation and Participation as an answer to heat stress

The engineering office of the Municipality of Rotterdam is working on ways to visually design complex projects. This can be…

democratiegame_feature
Water authority game more topical than ever

In 2018, The Dutch Union of Water Authorities and ProDemos have developed a guest lesson with on an interactive game…

Klimaatwijk_event
Jouw wijk een klimaatwijk?

Steeds meer (nieuwbouw)wijken in Nederland hebben te maken met wateroverlast, droogte en hitte. De initiatiefnemers van Klimaatwijk bedachten een concept om…

Max_water_op_straat (Demo) (Demo)
Het Watertoets-instrument van Aveco de Bondt voor een klimaatrobuuste inrichting en beslissingen met draagvlak.

Het Watertoets-instrument  van Tygron Partner Aveco de Bondt bestaat uit een stapsgewijze aanpak om de verschillende belangen en locatiespecifieke aandachtspunten op het gebied…

montfoort_feature (Demo) (Demo)
De gemeente Montfoort visualiseert toekomstige Fitroute in het Tygron Platform

Inactieve mensen in beweging krijgen is één van de grootste uitdagingen in de Nederlandse samenleving. In de Gemeente Montfoort is…

rijnland (Demo) (Demo)
Veiligheidsregio Hollands Midden: Inzicht in overstromingsscenario’s en handelingsperspectief op basis van big data en slimme algoritmes

Hoe krijgen we grip op de gevolgen van verschillende overstromingsscenario’s, alsmede op ons handelingsperspectief? Op 20 februari 2020 vond er…

COP_Geodesign_blog (Demo) (Demo)
Verslag Tygron Community of Practice Geodesign

Op 25 november 2019 vond de eerste Tygron Community of Practice rond het thema Geodesign plaats. De bijeenkomst was gericht…

river_game (Demo) (Demo)
De Virtual River Game maakt complexe modellen inzichtelijk voor alle stakeholders

Onderzoeker Robert-Jan den Haan van Universiteit Twente ontwikkelde de Virtual River Game, een fysiek spelbord om modellen en het Tygron Geodesign platform aan te sturen.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.