banner_provincies

Omgevingswet

Stel omgevingsplannen en omgevingsvisies vast, integraal afwegen op basis van data en realistische rekenmodellen en organiseer participatie.

Het Tygron Platform maakt werken in de geest van de Omgevingswet op een toegankelijke en leuke manier mogelijk. Het ondersteunt bij het maken van integrale afwegingen en het faciliteren van participatie organiseren.

Door middel van interactieve, realistische sessies gebaseerd op echte data werken aan en onderbouwen van omgevingsplannen en -visies. Om te ‘oefenen’, maar ook om nu al in de praktijk in te zetten.

Zo wordt het Tygron Geodesign Platform ingezet voor de Omgevingswet

Minister president Mark Rutte

“Bij het digitaal toetsen van initiatieven in de fysieke leefomgeving is het werken in een 3D-omgeving, een onlosmakelijke methode om de belangen van alle betrokkenen zorgvuldig af te wegen en de initiatieven te toetsen aan normen, richtlijnen en ambities van een gebied. Rho adviseurs maakt daarvoor gebruik van het Tygron Platform.”

“Voor het toepassen van de MKP geeft gebruik maken van een 3D model de verschillende stakeholders meer inzicht in de impact van de genomen beslissingen dan een 2D kaart. Ook voor gedetailleerde toetsing op bijvoorbeeld geluidsoverlast, luchtkwaliteit en wateroverlast, is betrouwbare en gedetailleerde 3D informatie nodig om deze ruimtelijke vraagstukken goed te kunnen berekenen.”

“De provincie Utrecht werkt aan een nieuwe Omgevingsvisie. Hierbij werkt de provincie samen met Tauw aan de inzet van de interactieve tool Tygron Platform, dat op snelle en transparante wijze inzicht geeft in effecten op de fysieke leefomgeving. Dit versimpelt het proces om tot een goede Omgevingsvisie en milieueffectrapport (MER) te komen”.