onderwijs_banner

Bodemdaling

Bereken veenbodemdaling en consequenties daarvan. Verken met belanghebbenden maatregelen om effecten te beperken

Verken met betrokken partijen wat de effecten van veenbodemdaling zijn op langere termijn, wie die effecten ondervindt, wat de kosten zijn en bij wie die kosten terechtkomen.

het Tygron Platform is een instrument dat snel kennis en inzicht geeft in de effecten van veenbodemdaling op langere termijn en ook laat zien wat maatregelen aan oplossingen (en eventueel nieuwe problemen) brengen.

Zo wordt het Tygron Geodesign Platform ingezet voor bodemdaling

“Boeren, bewoners, natuurmensen: iedereen zit met elkaar aan tafel naar hetzelfde scherm te kijken. Iedereen ziet wat veenbodemdaling voor ieder van hen voor gevolgen heeft. Men kan daarop direct reageren. Veel krachtiger krijg je het niet om echt samen te gaan werken aan oplossingen.”