Evenementen worden geladen

« Alle evenementen

  • Dit evenement is geweest.

Benchmark inundatiemodellen: klaar voor de stresstest?

april 26 @ 10:00 - 16:00

Waterbeheerders willen weten hoe klimaatbestendig hun watersystemen bij extreme neerslag zijn. En ze willen weten wat het effect is van maatregelen om de gevolgen van extreme neerslag te reduceren, zoals het aanleggen van extra waterberging. Hiervoor worden berekeningen uitgevoerd met wateroverlast- of inundatiemodellen.

STOWA heeft in 2017 de werking, het werkingsbereik en de resultaten van een aantal van deze modellen tegen het licht gehouden. Tijdens een speciale bijeenkomst bespreken we de uitkomsten van deze benchmark en kijken we hoe we verder gaan. Ook gaan we dieper in op de vraag welke rol de inundatiemodellen kunnen spelen bij de stresstest die overheden moeten gaan uitvoeren in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Download het benchmarkrapport

Let op: het ochtendprogramma is vrij toegankelijk. Het middagprogramma is uitsluitend bedoeld voor vertegenwoordigers van overheden: Rijk, provincie, waterschappen en gemeenten. Houd hier rekening mee bij uw aanmelding.

AANMELDEN

Ochtendprogramma, open voor iedereen

10.00  Opening door dagvoorzitter prof.dr.ir. Remko Uijlenhoet, WUR, voorzittter NHV
10.15   Aanleiding en doel Benchmark. Joost Buntsma directeur STOWA
10.30  Aanpak van de Benchmark. Marc Bierkens, voorzitter begeleidingscommissie
10.45  Wat kunnen de modellen en doen ze wat ze beloven? Guy Henckens RHDHV, penvoerder benchmark   inundatiemodellen
11.15    Wat hebben we geleerd? Bureaus en kennisinstituten die hebben deelgenomen, aan het woord
12.00  Lunch

Middagprogramma, uitsluitend  voor vertegenwoordigers van overheden

13.00  Hoe nu verder? Opening door dagvoorzitter
13.15   Resultaten inventarisatie modelgebruik. Kees Peerdeman Waterschap Brabantse Delta Mentimeter: wensen waterbeheerders voor ‘the next step’: gewenste samenwerking, kennislacunes.
14.30  Pauze
15.00  Discussie en vervolg
16.00  Napraten met drankje en hapje

Gegevens

Datum:
april 26
Tijd:
10:00 - 16:00
Website:
http://Benchmark_inundatiemodellen__klaar_voor_de_stresstest_

Organisator

Michelle Talsma

Locatie

Seats to meet Amersfoort
Stationsplein 49, Amersfoort, Utrecht 3818LE Netherlands
+ Google Maps
Telefoon:
+31 033 2022190
Website:
www.seats2meet.com