Waterschap Vechtstromen voert stresstesten uit

In het Deltaprogramma staat dat gemeenten een verplichte stresstest voor wateroverlast moeten uitvoeren. Het Tygron Platform is daar een uiterst geschikt model voor.

Waterschap Vechtstromen heeft meerdere medewerkers getraind in de bediening van het Tygron Platform. Het waterschap gebruikt de software om in korte tijd een stresstest uit te voeren en daar vervolgens maatregelen mee door te rekenen.

Tom Grobbe van waterschap Vechtstromen verteld:

“Ik was verbaasd hoeveel informatie je uit vrij beschikbare ‘big data’ kan halen. Doordat allerlei verschillende gegevens worden gebruikt, kun je het instrument inzetten voor vrijwel alle ingrepen in de fysieke leefomgeving. Wij gebruiken het voor wateroverlast en hittestress maar je kunt bijvoorbeeld ook kijken naar verkeersstromen, geluidshinder, fijnstof, enzovoort. Dit maakt het mogelijk om integrale afwegingen te maken, breder dan alleen het waterdomein.
De rekentijden zijn extreem kort. Hierdoor kun je maatregelen ter plekke doorrekenen tijdens interactieve sessies met bewoners. Je zou bijvoorbeeld kunnen inzoomen op de achtertuin van een bewoner en zien wat het effect van een flinke hoosbui is op zijn of haar achtertuin. Daar kun je dan ter plekke een maatregel op loslaten om te zien wat het doet. Als iedereen een regenton krijgt, is het probleem dan opgelost? En wat zijn de kosten? Wegen die kosten op tegen de schade die je ermee voorkomt? En heeft de maatregel misschien ook invloed op de hittestress? Daarmee maak je het heel tastbaar. Dat is de kracht van dit soort instrumenten. Het is niet meer nodig om achteraf nog allerlei berekeningen te maken om een paar weken later met een oplossing te komen.”

Het artikel kunt u hier terug lezen: https://www.vechtstromen.nl/@37742/stresstest-stad/

Waterkwaliteit

In Samenwerking met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) ontwikkelt Tygron een Waterkwaliteitsmodule voor het Tygron Platform.

Bekijk hier de introductiefilm:

Overstromingen

In samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland en het Hoogheemraadschap van Rijnland ontwikkelt Tygron een overstromingsmodule voor het Tygron Platform. Bekijk hier de introductiefilm van de overstromingsmodule.

Wat gebeurt er wanneer er op één of meerdere locaties een dijk doorbreekt? Hoeveel tijd is er om te evacueren? Kunnen we de impact van een overstroming beperken door, bijvoorbeeld, een boezemsysteem te compartimenteren? De integrale watermodule op het Tygron Platform geeft de mogelijkheid om in korte tijd meerdere scenario’s te initiëren en toetsen.

“De Johan Cruijff van het Watermanagement”

Het is 2013 als Melanie Schultz van Haegen, toenmalig Minister van Infrastructuur en Milieu in De Wereld Draait Door door Matthijs van Nieuwkerk wordt gevraagd wie ‘de Johan Cruijff van het Watermanagement’ is. Tot ieders verrassing noemt de minister het tot dan toe volledig onbekende bedrijf Tygron. Zie het fragment hier terug:

Nu, vijf jaar later, werkt een derde van alle waterschappen intensief met het Tygron Platform. Het platform is inmiddels een integraal waterinstrument, geschikt om én op hoge resolutie én met hoge snelheid zowel situaties van te veel overstroming, en te weinig water, als de waterkwaliteit inzichtelijk te maken op regionale schaal.

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) gebruikt de software voor het uitvoeren van de watertoets, en voor het berekenen en afstemmen van bodemdalingsproblematiek met belanghebbende. Waterschappen als Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Vechtstromen voeren stresstesten uit met het platform.

De ontwikkelingen staan niet stil. Samen met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, het Hoogheemraadschap van Rijnland, waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland wordt het Tygron Platform doorontwikkeld om waterkwaliteit en grootschalige overstromingen te kunnen berekenen.

Blijft u graag op de hoogte? Op 17 september is er een bijeenkomst voor waterschappen.

Ga naar evenement

Tygron rekent water op hyper-resolutie

Tygron heeft onlangs een simulatie van een watermodel uitgevoerd op 1 miljard rekencellen. Ter illustratie; met 1 miljard cellen kun je een gebied van 30km x 30km onderverdelen in rekencellen van 1m x 1m. Het gebruik van veelgebruikte discretisatie-technieken in watermodellen, unstructured grids en subgrids, is hierbij niet nodig. Dit is een prima basis voor het doorrekenen van regionale watersystemen met het Tygron Geodesign Platform.

Het Tygron Platform is een integraal instrument, geschikt om op hoge resolutie én hoge snelheid watervraagstukken in combinatie met andere thema’s (energie, verkeer, luchtkwaliteit, etc) inzichtelijk te maken. Tygron bedient een diverse groep gebruikers, binnen en buiten de watersector. Al deze gebruikers hebben iets gemeen; de behoefte aan berekeningen op hoge snelheid en hoge resolutie.

Hoe werkt rekenen op videokaarten?

De snelste computers in Nederland en de wereld rekenen tegenwoordig op videokaarten (GPUs) en verpulveren oude snelheidsrecords. Rekenkracht beschikbaar maken via GPUs is een vakmanschap uitgevoerd door informatica-experts. Er komt veel kennis van hardware en software bij kijken.

Het beschikbaar maken van GPU-rekenkracht als service voor modelberekeningen kent grofweg de volgende stappen:

  1. Keuze van de juiste GPU. Binnen het topsegment GPUs wordt de GPU gekozen die de beste performance (rekenkracht) levert voor de minste euro’s.
  2. GPUs clusteren. GPU’s worden naast elkaar geplaatst in ‘clusters’. Hierbij komt veel kennis van hardware kijken: centrale processors (CPUs), geheugen, glasvezel, maar bijvoorbeeld ook de koeling van servers en serverruimtes.
  3. Clusters aansturen. Custom-made software is nodig om de enorme hoeveelheid data binnen de GPU-clusters af te handelen en zo de rekenkracht van de GPUs optimaal te benutten
  4. Berekeningen uitvoeren. Als laatste stap worden data en modellen aangesloten. Hieronder valt ook de keuze voor het numerieke schema van een model; de methode waarmee een set vergelijkingen wordt opgelost. De keuzes gemaakt in numerieke schema’s hangen weer samen met stap 1 t/m 3 hierboven beschreven.

Bij Tygron worden GPU-clusters letterlijk vanaf de grond af aan en eigenhandig opgebouwd. Het resultaat is een stabiele, snelle rekenservice voor onze gebruikers.

Waarom werkt dit niet met modelcodes van bestaande watermodellen?

Numerieke schema’s van bestaande modelcodes zijn niet geschreven voor het doorrekenen op GPUs. Het valt dus ook niet te verwachten dat, bijvoorbeeld, een Modflow grondwater-berekening sneller uitgevoerd kan worden op GPUs. Dit geldt niet specifiek voor Modflow, maar voor vrijwel alle bestaande modelcodes gebruikt door de Nederlandse watersector.

Doorrekenen van heel Nederland op 1m X 1m binnen handbereik

Sinds 2017 zijn er 25 miljoen rekencellen beschikbaar voor elke project opgebouwd binnen het Tygron Platform. Begin 2019 is het doel het veertigvoudige door te kunnen rekenen; 1 miljard.

Trek deze lijn door en in 2020 is 90 miljard cellen prima haalbaar. Daarmee kan een gebied ter grootte van 300km X 300km, groter dan Nederland, onderverdeeld worden in rekencellen van 1m X 1m.

En; de hele wereld kan met 90 miljard cellen weer onderverdeeld worden in rekencellen van +/- 125m x 125m….