Tygron Student Contest 2019 over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN

Op maandag 1 maart gaat de Tygron Student Contest 2019 van start. Doel van de contest is om in het Tygron Geodesign Platform een actueel project te maken naar aanleiding van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Wie dat volgens een ervaren vakjury het beste doet, pakt de hoofdprijs van 1500 euro!

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn de blauwdruk voor een betere en duurzame toekomst. Ze kaarten de wereldwijde uitdagingen aan waar we mee geconfronteerd worden, waaronder armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, milieudegradatie, oorlog en onrechtvaardigheid. Meer informatie vind je op de website van de VN.

Tygron Platform

Het Tygron Platform is een multifunctioneel softwarepakket, ontworpen om snel en goed geïnformeerd het heden in kaart te brengen, toekomstige scenario’s te plannen en overeenkomst te bereiken met alle belanghebbenden. Dit alles op basis van geografische data, uitgebreide analysemethoden en erkende rekenmodellen. Studenten van alle relevante studierichtingen zijn daarom welkom zich in te schrijven en mee te doen, solo of in een team.

Ontwikkel een project met eigen data en indicatoren over een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Wat is de samenhang met jouw opleiding? Past jouw onderwerp niet in de Ontwikkelingsdoelen van de VN, leg dan uit hoe jouw onderwerp toch bijdraagt aan een goede en duurzame toekomst voor iedereen.

Gratis meedoen

Het softwarepakket van Tygron is gratis te gebruiken onder de EDU-licentie. Heeft jouw onderwijsinstelling nog geen overeenkomst met Tygron, laat een docent dat zo snel mogelijk in orde brengen.

Je project wordt beoordeeld op de volgende criteria:

 • Duidelijke doelstelling
 • Betrokkenheid van de eindgebruikers
 • Gebruik van (eigen) data
 • Gebruik van indicatoren
 • Complete omschrijving van het project, proces en evaluatie

We maken de winnaar in juni 2019 bekend. Hoofdprijs 1500 euro, tweede prijs 500 euro en derde prijs 250 euro.

Meer informatie volgt binnenkort. Vragen? Neem contact op via info@tygron.com

Gratis onderwijslicentie Tygron Geodesign Platform

Eind mei is Tygron gestart met een proef waarbij een gratis EDU licentie wordt aangeboden aan onderwijsinstellingen. Het doel is om meer studenten ervaring te laten opdoen met het gebruik van het Tygron Geodesign Platform.

Steeds meer bedrijven en overheden gebruiken het Tygron Platform en we zien dan ook een toename in de vraag naar het aantal vacatures waarin ervaring met de Engine wordt gevraagd als een pré. Met deze proef hopen wij de afzet van nieuwe professionals en de vraag naar ervaren gebruikers beter op elkaar af te stemmen.

De ontwikkeling van het Tygron Platform is hard gegaan de afgelopen jaren. Werd de tool voorheen hoofdzakelijk ingezet voor het spelen van de Climategame, tegenwoordig is het Platform heel breed inzetbaar voor alle mogelijke Geodesign vraagstukken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het inzichtelijk maken van GIS data en het snel uitvoeren van complexe rekenmodellen.

Sinds het begin van de proef zijn vier onderwijsinstellingen gestart met studenten zelf te laten werken met het Tygron Geodesign Platform. Studenten implementeren zelf GIS data en voeren daarmee Stresstesten uit. Vervolgens maken ze  analyses van bijvoorbeeld hittestress in gebieden.

De verwachting is dat komend schooljaar 18-19 nog eens 40 onderwijsinstellingen binnen en buiten Nederland gaan starten.

 Wat krijg je bij deze nieuwe licentie?

 • 30 projecten parallel opslaan. Op die manier kunnen groepen studenten (3 a 4 per project) samen aan projecten werken.
 • Het formaat per project is 500×500 meter.
 • 200 nieuwe projecten inladen zonder op te slaan.
 • Climategame is standaard meegeleverd
 • Internationaal in te zetten

 In return vragen wij:

 • De school/universiteit heeft een actief plan hoe de software in het curriculum is op te nemen. Dit kan gedeeld worden met andere scholen.
 • De studenten schrijven aan het eind van de cursus een verslagje op welke manier ze de software hebben gebruikt. Dit wordt op de Tygron website gedeeld ter info voor andere scholen. Studenten kunnen deze informatie gebruiken bij het maken van een omschrijving voor een afstudeerproject.

Ben je geïnteresseerd en wil jij met jouw onderwijsinstelling ook meedoen met deze proef of wil je meer informatie, meld je dan nu aan via info@tygron.com.

Student use case: 3D informatie bij provinciale vraagstukken

Voor deze afstudeeropdracht zijn twee studenten bezig geweest met het onderzoeken van de meerwaarde van 3D informatie binnen provinciale vraagstukken. Eén van de uitgevoerde projecten stond in het teken van klimaatadaptatie, waarbij de Tygron Engine is ingezet.

Door: Stan Keukens & Tycho Levels

Opleiding: Geo Media & Design aan de HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch

In opdracht van: Provincie Gelderland

Vraagstuk

De van Muijlwijkstraat is een straat gelegen tussen het centrum van Arnhem en station Velperpoort. Deze straat zal heringericht worden door de gemeente Arnhem, omdat deze voornamelijk uit steen bestaat. Hierdoor zijn er momenteel een aantal problemen zoals regelmatig wateroverlast vanuit Velperpoort en een hoge hittestress (voornamelijk aan de centrumzijde). Om dit probleem op te lossen kan onder andere de stoep smaller worden gemaakt en kan een overbodige busbaan worden verwijderd, waardoor er meer ruimte voor groen en water ontstaat.

De gemeente Arnhem wilt graag een overzicht van de mogelijke maatregelen op basis van hittestress en waterberging. Daarnaast willen ze ook graag de effectiviteit van deze maatregelen weten. Op die manier kunnen ze met de burgers communiceren, welke maatregelen het beste in de straat kunnen worden toegepast om de problemen te verminderen. De provincie Gelderland hecht een steeds groter belang aan klimaatadaptie en wilt er graag voor zorgen dat gemeentes dit binnen hun projecten en plannen gaan toepassen. Voor hen is het de vraag of Tygron hierin een ondersteunende rol kan spelen. Aan de hand van de meerwaarde van Tygron voor de gemeente Arnhem bij de herinrichting van de van Muijlwijkstraat, kan op die manier ook de meerwaarde voor de provincie Gelderland bepaald worden.

Klimaatadaptatie

Met behulp van het Tygron Platform zijn allereerst doelstellingen opgesteld op het gebied van groen, hittestress en waterberging. Daarna zijn alle maatregelen en de effecten toegevoegd die mogelijk in de van Muijlwijkstraat kunnen worden toegepast. Uiteindelijk zijn deze maatregelen toegevoegd aan de straat om te bepalen wat het effect is op de omgeving.

 

Conclusie

Uiteindelijk blijkt uit het onderzoek dat het Tygron Platform het beste ingezet kan worden bij de oriënterende fase voor het informeren naar de burgers. De software geeft een globaal beeld van de knelpunten in het projectgebied, van de effecten van bepaalde maatregelen en van de doelstellingen. Daarnaast kunnen aanpassingen heel snel doorberekend worden, waardoor er interactief met de software gewerkt kan worden. Met behulp van deze software krijgen burgers een beter beeld van het belang van de herinrichting, waardoor er meer input verkregen zal worden voor mogelijke oplossingen. Hiermee kunnen uiteindelijk meer weloverwogen beslissingen gemaakt worden.

De gemeente Arnhem is enthousiast over de mogelijkheden van de software en gaat graag samen met de provincie Gelderland in gesprek over het gebruik hiervan. Voor de provincie Gelderland betekent dit, dat de Tygron Engine inderdaad een bruikbaar hulpmiddel is om klimaatadaptatie te stimuleren bij gemeentes.  

Docent use case: Climategame motiveert studenten

Docenten hebben niet altijd even gemotiveerde studenten voor hun neus, maar bij het spelen van de Climategame van Tygron hadden ze daar geen last van.

Door: docenten

Opleiding: Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

 

“Onlangs hebben studenten Management van de Leefomgeving in Velp een speelmiddag gehad. Na een heleboel hoorcolleges en projecten over klimaatbeleid werden ze nu zelf aan het stuur gezet: Wat moet je doen als gemeente om de leefbaarheid te vergroten? Hoe kan een waterschap zijn doelen halen? Hoe opereert een projectontwikkelaar?

In een 3D-simulatie van de campus van Delft gingen de studenten aan de slag. Al spelend groeide het inzicht dat je samen meer doelen haalt dan elk apart. Dat betekent veel overleggen, schuiven met subsidies, met vergunningen, met het verdelen van verantwoordelijkheden. In de 3D-wereld zie je als speler de tijd snel verstrijken en regelmatig valt er een bui of maak je een warme zomer mee. Daardoor wordt meteen zichtbaar waar water blijft staan, vooral als je veel verhard oppervlak hebt in je stad.

Meer speeltijd

Na 3 uur spelen op een vrijdagmiddag werd gesmeekt om meer speeltijd! Zoiets meemaken als docent is een bijzondere ervaring!

VHL heeft de game aangeschaft voor het onderwijs in de ruimtelijke planvorming en voor klimaatvraagstukken. Deze game wordt al toegepast bij echte gebiedsvraagstukken met gemeenten, waterschappen en andere gebiedsactoren. Met de Tygron Engine kan elk gebied in Nederland gesimuleerd worden door het bouwen van een maatwerk-game.

Kortom: een geslaagd experiment!”

STUDENTEN ML SPELEN IN VIER TEAMS TEGEN ELKAAR. ANNE KERKHOVEN ASSISTEERT. (FOTO DAAN VAN DER LINDE)

Student use case: Hitteproblematiek in Groningen

De gevolgen van hittestress zijn nog niet bij iedereen bekend. Daarom maakte Kees van der Molen de hitteproblematiek in Groningse wijken inzichtelijk voor mensen die niet bekend zijn met het fenomeen.

Door: Kees van der Molen

Opleiding: Hanzehogeschool Groningen

in opdracht van: Sweco

“Voor mijn scriptie Civiele Techniek aan de Hanzehogeschool Groningen, heb ik onderzoek gedaan naar het effect van hittebeperkende maatregelen in de openbare ruimte. Daarvoor heb ik de hitteproblematiek in de wijken De Indische Buurt en De Hoogte in Groningen onderzocht.

Tijdens gesprekken met bewoners, beleidsmedewerkers en hulporganisaties die actief zijn in de wijken, kwam al snel naar voren dat de gevolgen van hittestress nog niet bij iedereen bekend is. Daarom wilde ik naast een theoretische omschrijving ook hittestress in kaart brengen. We kunnen het wel hebben over hittestress, maar als we het niet inzichtelijk kunnen maken, wordt het lastig uitleggen aan mensen die niet bekend zijn met het fenomeen. Met die gedachte ben ik op zoek gegaan naar software die hittestress kan visualiseren.

Slim maar eenvoudig

Al snel kwam ik uit bij Tygron Engine. Zodoende heb ik contact gezocht met Hansje Hooghiemstra en mijn onderzoek voorgelegd. Op 4 april mocht ik bij Tygron Engine op kantoor komen waar ik een demonstratie heb gekregen. Na de demonstratie kon ik zelf met het programma aan de slag om de hittebeperkende maatregelen door te rekenen.

Doordat Tygron Engine een weergave maakt met een grote diversiteit kaarten, ontstaat een scherp beeld van het onderzoeksgebied. Aangezien de interface erg makkelijk in gebruik is, kan je snel zelfstandig aan de slag. Het was dan ook makkelijk de maatregelen uit mijn ontwerp in het model te plaatsen, waarna direct de effecten zichtbaar waren. Kortom, een slim maar eenvoudig te gebruiken programma om klimaateffecten in een projectgebied weer te geven.”

 

 

 

 

 

Student use case: Waterbeheer in Veenweidegebieden

Voor de specialisatiemodule Fysisch Geo-media van de opleiding Geo media & design, hebben vier studenten van Aeres Hogeschool onderzoek gedaan naar de problematiek die zich afspeelt rondom het waterbeheer in veenweidegebieden.

Door: Ben Sinnige, Charlotte Hovenier, Roeland van de Glind en Ruben Koskamp

Opleiding: Aeres Hogeschool

in opdracht van: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

“Voor onze specialisatiemodule Fysisch Geo-media van de opleiding Geo media & design, hebben vier studenten van Aeres Hogeschool onderzoek gedaan naar de problematiek die zich afspeelt rondom het waterbeheer in veenweidegebieden.

“De opdrachtgever voor dit project is het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Zij zorgen voor het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland. Om de effecten van mogelijke beheersmaatregelen te testen, werken zij met de simulatiesoftware van Tygron. Daarnaast wordt de software gebruikt om gebiedsprocessen te simuleren waarbij meerdere stakeholders betrokken zijn. In de simulatiegame kan iedere speler een aparte rol als stakeholder kan aannemen. Elke stakeholder kan vervolgens de effecten testen van de verschillende maatregelen die hij/zij tot beschikking heeft.

Speelkaarten

Aan ons is gevraagd om deze maatregelen en hun effecten inzichtelijk en overzichtelijk te maken, zodat de betrokken partijen in de toekomst daadwerkelijk snel met deze simulatiegame aan de slag kunnen. Hiervoor zijn er een maatregelmatrix en speelkaarten voor bij de simulatiegame gemaakt. Daarnaast zijn er meerdere gamesessies gehouden met verschillende klassen van de Aeres Hogeschool om te kijken hoe zij de simulatiegame ervaren en de gemaakte speelkaarten.

Tijdens het project is er voor elke stakeholder een aparte maatregelmatrix gemaakt, zodat er per stakeholder een duidelijk overzicht ontstaat over de beschikbare maatregelen en de gevolgen hiervan op de verschillende indicatoren. Daarnaast is er in de matrix te zien of de genomen maatregel een positief of negatief effect heeft op de algemene voortgang van de andere stakeholders, hierbij wordt ook verteld welke indicatoren van de andere stakeholders vooruit of achteruit gaan. In de maatregelmatrix kan de stakeholder zien met hoeveel procent een indicator verandert bij een genomen maatregel. Waarbij rood een negatief effect aangeeft en groen een positief effect.

Effecten

We hebben de gegevens in de maatregelmatrix verzameld door de HDSR-simulatie zelf te doorgronden. Hierover hebben we bij Tygron uitleg gekregen over hoe we dit konden doen. De simulatie houdt namelijk op de achtergrond een log bij van de effecten op de verschillende indicatoren in de game. Hierdoor is het mogelijk om achteraf te zien met hoeveel procent een indicator voor of achteruit is gegaan.

Vanuit deze maatregelmatrix hebben we de ‘speelkaarten’ gemaakt. Dit kaartspel dient als introductie voor de simulatiegame zodat de verschillende stakeholders in het gebied de effecten van de mogelijke maatregelen inzichtelijk hebben en elkaars standpunten beter begrijpen. Daarnaast moeten de kaarten ervoor zorgen dat de stakeholders die de game gaan spelen, direct met de game aan de slag kunnen zonder te veel tijd te besteden aan hoe de game precies werkt.

De kaarten zijn dan ook niet een spel op zichzelf. De kaarten moeten gezien worden als een ondersteuning bij de HDSR-simulatie waarbij de stakeholders met behulp van de kaarten inzicht krijgen op de effecten van de genomen maatregel. Op deze manier kunnen ze zien dat de maatregelen die zij nemen niet alleen invloed hebben op de eigen indicatoren maar ook op de indicatoren van de andere stakeholders.”