Innovatiesprint brengt Tygron en ESRI dichter bij elkaar

Vorige week kwamen programmeurs van Tygron en ontwikkelaars en gebruikers van ESRI bij elkaar voor een innovatiesprint. Doel was om beide werelden beter te integreren door de software met elkaar te laten praten. Denk daarbij aan voorbeelden als: hoe gebruik ik Tygron visualisaties in ESRI en omgekeerd hoe zie ik ESRI data in het Tygron Platform.

Op de eerste dag werden praktijkvoorbeelden van provincie Gelderland en Tauw uitgewerkt als user stories. Voorbeelden van user stories die zijn opgepakt zijn:
– Als gebruiker van ArcGIS en Tygron wil ik vanuit mijn ArcGIS omgeving Tygron rekenmodellen gebruiken om zo vanuit één omgeving al mijn data en modellen aan te sturen.
– Als gebruiker van ArcGIS en Tygron wil ik ArcGIS analyses in het Tygron Platform gebruiken, zodat ik de uitkomsten ervan in mijn project kan visualiseren voor klanten.

Na vijf werkdagen intensief overleggen en samenwerken is het gelukt om op verschillende manieren over en weer data in elkaars software te laten zien, zoals via story maps en in GIS viewers. De komende tijd bekijken Tygron en ESRI hoe ze dit verder doorontwikkelen. Tygron heeft nu al aanpassing gedaan zodat klanten in ArcGIS direct resultaten in het Tygron Platform kunnen bekijken, inclusief legenda en time frames.

Bekijk hier de releasenotes van de innovatiesprint:

https://support.tygron.com/wiki/Version_2019.8.2

https://support.tygron.com/wiki/Version_2019.8.3

Een terugblik op het Tygron Water Symposium 2019

In de meest recente versie van het Tygron Platform is veel aandacht voor water. In 2018 is de nieuwe watermodule samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland ontwikkeld en begin 2019 gevalideerd. Hierdoor is het Tygron Platform een betrouwbaar waterinstrument dat wordt gebruikt door een brede groep professionals in het werkveld. Tijdens het eerste Tygron Water Symposium kwamen zij bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. We pikken hier twee van de acht sessies eruit. 

 

Volgens Monique de Groot zijn de stappen naar een ‘klimaatrobuuste gemeente’ in grote lijnen duidelijk, namelijk stresstest, dialoog en uitvoering. Tauw begeleidt gemeenten in dit proces en gebruikt de Tygron Watermodule bij al deze stappen als ondersteuning.

Fase 1 Stresstesten

De eerste fase is inzicht krijgen in de huidige situatie door middel van een stresstest. Len Geisler (Tauw) toont hoe je met het Tygron Platform op verschillende abstractieniveaus naar resultaten van stresstesten kan kijken. 

Bij bijvoorbeeld wateroverlast krijg je een goed beeld over begin- en eindpunt, maar ook over stroomrichting. 

Hittestress. In de toekomst gaat het steeds vaker voorkomen dat er plekken zijn waar de gevoelstemperatuur zo hoog is dat je niet meer goed kan functioneren. Daarom is het van belang om koele plekken inzichtelijk te hebben. 

Bomen hebben veel invloed op hittestress. Maar de exacte locatie van bomen zitten vaak niet goed in de open data. Daarom werkt Tauw zelf aan data waar die bomen wel goed in zitten, met behulp van machine learning. Deze gegevens voegt Tauw zelf toe aan de open data die Tygron standaard inlaadt. 

Bij stresstesten is hitte ook een belangrijk aandachtspunt en daarom werkt Tygron aan een verbeterde hittestress-module conform de DPRA bijsluiter (de nieuwe standaard die door RIVM en Wageningen Universiteit is ontwikkeld). Een eerste versie komt al deze week op de Preview server beschikbaar. Een van de belangrijke verbeteringen ten opzichte van de huidige versie is dat er gewerkt wordt met de impact van schaduwen. Komende periode wordt deze module nog verder aangevuld en verbeterd. 

Fase 2 Dialoog

De tweede fase is over de resultaten van de stresstesten in discussie gaan met belanghebbenden, denk aan gemeenten, burgers, ondernemers en calamiteitenorganisaties. Zo wordt bijvoorbeeld aan bewoners van een wijk de stelling voorgelegd hoe groot het probleem is als een deel van hun wijk niet bereikbaar is na een heel heftige bui. Een uitkomst hiervan kan zijn dat in bepaalde straten helemaal geen water op straat mag blijven staan. Om te bekijken hoe aan deze eis kan worden voldaan, wordt opnieuw het Tygron Platform gebruikt. De impact van verschillende stedebouwkundige plannen wordt inzichtelijk gemaakt voor alle betrokkenen. 

Fase 3 Uitvoering

Scenario’s die worden onderzocht op het platform zijn bijvoorbeeld: een park inrichten als wadi, groene afgekoppelde daken, een waterbergende weg en de verlaging van tuintjes. De impact van deze opties wordt aan tafel met beleidsmakers en betrokkenen verkend en hierdoor ontstaat meteen discussie. 

 • Demo: Snakeware Augmented Reality app
 • Door: Arjen de Jong van Snakeware – arjen@snakeware.nl

Snakeware heeft samen met Waterschap Noorderzijlvest en Tygron een Augmented Reality app ontwikkeld. Modellen worden vanuit Tygron door middel van AR op tafel gevisualiseerd en ingezet om de dialoog aan te gaan. Bewoners kunnen zo bijvoorbeeld zien hoe hun eigen wijk of stad eruit ziet na een enorme bui. Tijdens het Tygron Water Symposium was het mogelijk om de oplossing zelf te ervaren.

Na afloop van het symposium vertrok het team snel naar Amsterdam voor de uitreiking van de Dutch Interactive Awards afgekort de DIA’s. Tijdens de uitreiking heeft de oplossing een zilveren award in de categorie “Nieuwe interfaces” behaald. Deze awards worden uitgereikt aan de beste digitale oplossingen van afgelopen jaar. De ‘unieke combinatie van betrouwbare data uit Tygron, maatschappelijke relevantie en een innovatieve interface’ is volgens de vakjury een unieke, prijswinnende combinatie.  

 

 • Sessie: Tygron voor dialoog: stresstest in 1 dag 
 • Door: Willemijn Rossen van Waterschap Zuiderzeeland – w.rossen@zuiderzeeland.nl

Met ‘stresstest in 1 dag’ biedt Waterschap Zuiderzeeland in samenwerking met Aveco de Bondt een krachtige les in klimaatadaptatie aan gemeenten. Het Tygron Platform speelt een belangrijke ondersteunende rol. Het doel is bewustwording creëren en met elkaar in gesprek komen.

Voordat de eendaagse stresstest van start gaat, komt er ongeveer een week aan voorbereiding bij kijken. Gegevens worden verzameld van de participerende gemeenteen de stresstesten worden berekend op het Tygron Platform

Plek op de agenda

Op de dag zelf komen medewerkers van de gemeente van verschillende afdelingen bij elkaar. Zij krijgen een algemene presentatie om iedereen op hetzelfde kennisniveau te krijgen. Een medewerker van Aveco de Bondt presenteert vervolgens de resultaten van de stresstesten met behulp van de 3D visualisatie van het Tygron Platform. Daarna gaan de deelnemers samen aan de slag met de probleemlocaties. De impact van verschillende aangedragen maatregelen wordt direct bekeken met behulp van het Tygron Platform. Dan volgt het actieve onderdeel van de dag. Deelnemers fietsen gezamenlijk naar de probleemlocaties om daar ter plekke te kijken.  

De dag wordt afgesloten met een terugkoppeling aan bestuurders en raad. Dit heeft als belangrijk effect dat het onderwerp nu zichtbaar is en een plek heeft op de agenda. Je ziet dat er ook weer nieuwe vragen uit voortkomen en dat deze worden opgepakt.

Resultaten

De stresstest in 1 dag is in de gemeentes Urk, Lelystad en Zeewolde toegepast. De inzet van het Tygron Platform heeft daar heel duidelijk bijgedragen aan een gezamenlijk en breed gedragen begrip van de materie. Zeewolde zet nu sterk in op het vergroten van de bewustwording bij bewoners en bedrijven. In Lelystad koppelen ze de uitkomsten aan plannen als de omgevingsvisie. In Urk nemen ze de resultaten mee in de watervisie en zijn er ook verdiepende vervolg-stresstesten georganiseerd.

 

 

Preview release 2019

Release van de Preview Server en de LTS Server
Op 1 april wordt de nieuwe Preview Server gereleased. Dat betekent dat iedere gebruiker vanaf dat moment weer toegang heeft tot de Preview Server en dus zelf de nieuwste functionaliteiten kan gaan testen. Op 1 juni staat de grootste release van het jaar gepland, de nieuwe functionaliteiten zijn vanaf dan te vinden op de vertrouwde LTS Server. Meer informatie daarover volgt nog.

Kom je naar onze Pre-release bijeenkomst?
Op dinsdag 16 april en donderdag 16 mei organiseren we een bijeenkomst om de nieuwe functionaliteit van het Tygron Platform te introduceren. Onze specialisten maken je graag verder wegwijs in de nieuwe interface en kunnen je helpen je eigen project te testen.

Meld je aan via info@tygron.com en zorg dat je erbij bent!
Wilt u liever begeleiding op maat? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijke afspraak.

Wat zijn de nieuwe functionaliteiten?

 • Combineer de nieuwe watermodule met de netwerkfunctionaliteit die recent beschikbaar is komen. Bekijk bijvoorbeeld wat het effect is van een overstroming op het aanwezige elektriciteitsnetwerk. Lees meer over de watermodule in dit artikel.
 • Selecteer nu wederom grotere gebieden, tot wel 30kmx30km! Hiermee wordt de inzetbaarheid voor verschillende klanten weer vergroot en kunnen grotere casussen doorgerekend worden.
 • De 3D wereld is nu nog completer omdat er meer data automatisch gekoppeld wordt. Het grootste verschil hiervan is te zien in buitenlandse projecten. De koppeling met Open Streetmaps zorgt ook buiten onze landsgrenzen voor een accuraat gegenereerde 3D wereld.

 

De nieuwe interface
Het Tygron Platform brengt de huidige situatie in beeld, geeft inzicht in toekomstplannen en zorgt voor snelle consensus bij stakeholders. Die drie toepassingen komen duidelijk terug in de nieuwe interface met de toevoeging van aparte tabbladen. De nieuwe interface maakt het werken met het Platform overzichtelijker en efficiënter.

Help jezelf en een ander via onze community

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de community hub die het leven als gebruiker van het Tygron Platform vergemakkelijkt. Naast bestaande wiki, die altijd bijgewerkt wordt, zijn er nieuwe support kanalen beschikbaar.

 • Tutorial filmpjes leggen de basis principes van het Platform duidelijk uit en zijn te gebruiken als naslagwerk en als interne opleidingstool.
 • Gratis Tutorial projecten die je kan gebruiken als opleidingstool.
 • Het forum is bij uitstek de plek waar gebruikers en specialisten elkaar treffen om vragen te stellen en uitleg te geven.

We werken het hele jaar hard om het Tygron Platform stabiel, vooruitstrevend en up to date te houden. We zijn trots op de verbeteringen die we hebben doorgevoerd en de nieuwe functionaliteiten die we hebben toegevoegd. We kijken er dan ook naar uit dat je het gaat gebruiken.

Snel leren werken met het Tygron Platform

De twee nieuwste medewerkers van Tygron kregen onlangs een spoedcursus in het gebruik van het Tygron Geodesign Platform. Hoe snel kregen ze het softwarepakket onder de knie en wat voor soort project hebben ze gedaan?

Door: Alicia Sam & Wout Lindeman

Twee maanden geleden hebben wij op kantoor de Quick start training gevolgd om bekend te worden met de basisfunctionaliteit van het Tygron Platform. Allereerst hebben wij een fictief project bedacht om uit te werken. Omdat Wout student is aan de Haagse Hogeschool, hebben wij de buurt van de school in het platform geladen. Een gebied van 500×500 meter, Laakhaven- Oost en omgeving.

Opgave en Stakeholders

Na wat research op internet kwamen we al snel bij het volgende probleem: er zijn te weinig betaalbare woningen voor studenten in Den Haag. Volgens het AD zal het tekort aan studentenwoningen oplopen tot ongeveer 1900 woningen in 2024. Daarom keken wij wat het zou betekenen voor de omgeving rondom de Haagse Hogeschool als wij een paar honderd studentenwoningen plaatsen in deze buurt. De gemeente, de woningcorporaties en het onderwijs (stakeholders) hebben hier baat bij. Iedere partij heeft echter verschillende belangen.

Overlays en Indicators

De gemeente sluit zich aan bij de Haagse Hogeschool om meer studentenwoningen te realiseren, maar dit mag niet ten kosten gaan van de ruimtelijke kwaliteit van de buurt. Ruimtelijke kwaliteit is een indicator/overlay die standaard in de Tygron Engine staat. Daarnaast wil de gemeente dat studenten niet op plekken wonen met slechte luchtkwaliteit. De impact van wegen op de luchtkwaliteit staat ook standaard in de engine. De derde en belangrijkste indicator is het aantal studentenwoningen in het gebied.

Het aantal studentenwoningen rondom de Haagse Hogeschool omvat woningen in eigendom van het onderwijs, studentenflats en tien procent van het aantal woningen uit de sociale woningbouw (dat percentage is een eigen aanname).

Deze hebben we zelf toegevoegd met behulp van de Query Tool en Excel. Door Indicators Query Tool te kiezen, kan informatie over allerlei onderwerpen van het gebied worden opgehaald. In het onderstaande plaatje is bijvoorbeeld het aantal woningen in het bezit van het onderwijs opgezocht.

Query Tool

 

 

In het vakje onderaan is de TQL code gegeven die kan worden gebruikt in Excel. De Tygron Engine weet dat in de cel die genoemd is naar SELECT_UNITS_WHERE_STAKEHOLDER_IS_4 de actuele data van dit gegeven moet worden gebruikt. Op deze manier kan in Excel een berekening worden gemaakt die de veranderingen in het project bijhoudt. De berekening voor het aantal studentenwoningen in het projectgebied wordt dan:

SELECT_UNITS_WHERE_STAKEHOLDER_IS_4 + SELECT_UNITS_WHERE_CATEGORY_IS_STUDENT + (SELECT_UNITS_WHERE_CATEGORY_IS_SOCIAL/10) = Het aantal studentenwoningen in het gebied.

Luchtkwaliteit

Het is onwenselijk dat studenten op plekken wonen met een slechte luchtkwaliteit door drukke wegen. De studentenwoningen op een plek met slechte luchtkwaliteit tellen dus niet mee voor het doel.

Actions

De twee doelen, ruimtelijke kwaliteit verbeteren en het aantal studentenwoningen verhogen, worden behaald door acties uit te voeren. Acties kosten echter geld. Elke stakeholder heeft een bepaald budget, dus er moet nagedacht worden over welke acties betaalbaar zijn en tegelijkertijd grote voordelen opleveren. We vroegen ons af waar het startbudget veranderd kan worden. We vonden ons antwoord op de wiki met de zoekterm ‘budget’: Stakeholders levels de betreffende stakeholder kiezen rechts het budget aanpassen. http://support.tygron.com/wiki/Levels#Provided_Budget

Woningcorporaties kunnen verlaten kantoren ombouwen tot studentenwoningen. In het Actions menu konden we alleen kiezen voor kantoren appartementen en kantoren winkels. Omdat we ons antwoord niet konden vinden in de software, was de volgende stap wederom de Wiki. Door middel van de knop Upgrade Types konden wij zelf acties maken en deze uiteindelijk uitvoeren. http://support.tygron.com/wiki/Upgrades#Creating_and_editing_upgrade_types

Snel resultaat

De Haagse Hogeschool wil meer studentenwoningen in het gebied. Dit zou zij in eigen hand kunnen nemen door woningen te bouwen rondom de campus, maar in de Tygron Engine had het onderwijs niet de autoriteit om dit te doen. Door middel van Stakeholders Actions Add hebben wij een New action menu toegevoegd, zodat we verschillende acties konden toevoegen, zoals het bouwen van goedkope studentenkamers of het bouwen van een studentenflat of studentenwoning op water.

Met behulp van de Quickstart en het gebruik van de Wiki is het ons gelukt om in een paar uur een eigen project te maken in de Tygron Engine. Om het spel echt speelbaar te maken moet er echter nog wat worden gedraaid aan de knoppen, maar de basis staat!

Totale score

Een paar belangrijke punten die ons zijn bijgebleven:

 • Het starten van een nieuw project, het joinen van een bestaand project, en de onderscheiding editor en game session.
 • Attributen van bestaande gebouwen, bouwen van nieuwe gebouwen, en uitbreiden van bestaande woningen met de sections functie.
 • Drie vormen van stakeholders bij een speelsessie: playable, non playable en niet aanwezig in het gebied.
 • Overlays die informatie weergeven in een gebied, van wijken tot luchtkwaliteit tot ruimtelijke kwaliteit.
 • Bestaande indicatoren, hoe die worden berekend met Excel, en hoe eigen data kan worden gebruikt om indicatoren te maken met behulp van de Query tool
 • Acties die stakeholders kunnen uitvoeren zijn standaard bepaald, maar kunnen aangepast worden onder het tabje Actions