banner_home

TYGRON GEODESIGN PLATFORM

Zo werkt het Tygron GeoDesign Platform

Het Tygron Geodesign Platform is multifunctionele software, ontworpen om snel en goed geïnformeerd beslissingen te nemen op basis van geografische data, analysemethoden en erkende rekenmodellen. Met het platform maken gebruikers snel en gemakkelijk steeds weer nieuwe eigen projecten van een gebied aan door open data te combineren met eigen gegevens.

Het Platform is veelzijdig en flexibel en communiceert moeiteloos met reeds bestaande softwarepakketten via de API of wisselt data uit met behulp van open standaarden. Het platform wordt aangestuurd door een cluster supercomputers waardoor de dataverwerking en complexe berekeningen gebeuren op ongekend hoge snelheden.

Hiermee is het Tygron Platform een krachtig middel om verschillende scenario’s door te rekenen, plannen te toetsen en belanghebbenden in alle fasen van het project te betrekken bij besluitvorming. Het kan eenvoudig worden gebruikt in verschillende fases van projecten, van ontwerp, analyse, stakeholder participatie tot implementatie.

 • MENS

  • Samenwerking is cruciaal
  • Alle stakeholders hebben inzicht
  • Software overal te gebruiken

 • METHODE

  • Op basis van realistische GEO data
  • Verkennen van verschillende scenario’s
  • Maatregelen itereren en analyseren

 • MIDDEL

  • Tygron Platform is een GPU supercomputer
  • Rekent in de cloud
  • Resultaten in overzichtelijk 3D

Thema’s

Wij zijn Tygron

Tygron is een Nederlands softwarebedrijf, opgericht in 2005. Wij ontwikkelen het Tygron Geodesign Platform, cloud-based software dat gebruikers in staat stelt om eigen dynamische 3D-modellen te genereren op basis van GEO data en rekenmodellen.

De software is snel, interactief en visueel en daarom zeer geschikt om stakeholders (ook niet-experts) direct te betrekken bij afwegingen. De gevolgen van een ingreep in onze leefomgeving zijn direct inzichtelijk, zodat belanghebbenden goed geïnformeerd kunnen meepraten.

Dat laatste is voor ons een belangrijk punt. We geloven dat het Tygron Platform de processen sneller en transparanter laat verlopen en zo democratie kan bevorderen. Juist om deze redenen zijn er steeds meer gemeenten, provincies en waterschappen en consultants die het Tygron Platform inzetten ter ondersteuning van gebiedsontwikkeling.

i-veiligheid van Tygron Platform

Tygron neemt uw privacy en de beveiliging van uw data zeer serieus. We werken conform de Algemene verordering gegevensbescherming (AVG) en hebben alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om de (persoons)gegevens te beschermen. Klik hier om te zien hoe Tygron werkt aan de veiligheid en gegevensbescherming.